1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

1. Mahmut Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

Birinci Mahmut tahta çıktığında önce Patrona Halil’i ortadan kaldırdı. 1736 – 1739 Osmanlı-Avusturya sa­vaşları sırasında Avusturya ordusunda görev yapan Fransız asıllı Kont Dö Boneval’in ülkeye ilticası kabul edildi.

– Humbaracı Ahmet Paşa ismini alan Kont Dö Boneval, Osmanlı ordusuna bölük, tabur, alay sis­temlerini getirdi.

– Subay yetiştirmek amacıyla Kara Mühendishanesi açıldı. (Hendesehane)

Avrupa tarzında açılan ilk teknik okuldur.

– Baruthaneye önem verildi. Humbaracı Ocağı yeni­den düzenlendi.

– Halk kütüphanesi açıldı.


Gelen Aramalar:

1 mahmut islahatlari, 1 mahmut dönemi ıslahatları, Lale Devri 1 Mahmut yenilik hareketleri madde halinde, 1 mahmut döneminde yapılan ıslahatlar, 1 mahmut yenlik

Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir