III. Mustafa Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

III. Mustafa Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

  • Dönemin Sadrazamı Koca Ragıp Paşa’nın önerile­riyle askeri alanda Islâhatlar yapılmaya başlandı.
  • Baruthaneye ve Tophaneye önem verildi.
  • Fransızcadan tıp, matematik, astronomi ile ilgili eserler Türkçeye tercüme edildi.
  • Hizmete alınan Baron Dö Tot tarafından ilk kez Sü­rat Topçuları Ocağı açıldı.
  • Tersane ıslah edildi.
  • Deniz subayı yetiştirmek için Deniz Mühendisha­nesi (Mühendishane-i Bahr-ü Hümayun) açıldı (1772).
  • Esham” adıyla ilk defa iç borçlanmaya gidildi. Esham nedir kısaca öğrenmek için tıklayınız.

Gelen Aramalar:

3 mustafa dönemi ıslahatları, ilk ic borclanma, 3 mustafa islahatlari, osmanlıda ilk iç borçlanma, 3 mustafa ıslahat

Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir