1711 Prut Savaşı ve Antlaşması

1711 Prut Savaşı ve Antlaşması

Prut Savaşı (1711)

Prut Savaşının Nedenleri:

^ 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybedilen Azak Ka­lesi ve çevresinin geri alınmak istenmesi

^ 1709 Poltova Savaşı’nda Ruslara yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın, Osmanlı Devleti’ne sığın­ması

^ Demirbaş Şarl’ı takip eden Rus ordusunun Os­manlı topraklarına girmesi

Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu sefere çıktı. Prut bataklığında Rus ordusu çember içi­ne alınmışsa da imha edilemedi ve antlaşma yapıldı.

Prut Antlaşmasının Maddeleri (1711)

  • Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı Devleti’ne geri ve­rilecek
  • Sınırlardaki Rus kaleleri yıkılacak
  • Demirbaş ŞarI, ülkesine serbestçe dönebilecek
  • Ruslar, eskiden olduğu gibi Kırım Hanlığı’na vergi ödemeye devam edecek
  • Ruslar, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacak
  • İstanbul’da bulunan Rus elçisi geri çekilecek

İstanbul Antlaşması’yla Rusya’ya verilen haklar ve yer­ler bu antlaşma ile geri alındı.

18. ve 19.  yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin sü­rekli savaştığı devletin Rusya olduğu göz önüne alınır­sa, Prut Antlaşması savaşta elde edilen fırsatın büyük­lüğü yanında önemsiz kalır.


Gelen Aramalar:

baltacı mehmet paşanın prut savaş politikası, prut savaşı 11 sınıf tarih, 1710 1711 Prut Savaşının nedeni nedir, prut savaşı

Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir