Osmanlı Devletinin 18. Yüzyılda İzlediği Dış Politika

18. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Dış Politikası

18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin genel siyaseti, Kar­lofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almaktır. Kaybedilen top­rakları geri almak için Venedik, Avusturya ve Rusya ile savaşılmıştır. Kaybedilen yerler geri alınamadığı gibi yeni toprak kayıpları da yaşanmıştır.  Ancak Lehistan’a toprak verildiği halde Lehistan’la savaşılmamıştır. Bu durumun temel ne­deni Lehistan’ın Osmanlı ve Rusya arasında tampon bölge olmasındandır.

Ayrıca Doğu’da İran’la, bu yüzyılın sonuna kadar dos­tane bir ilişki içinde bulunulan Fransa ile de 1798’de savaşılmıştır. Bu dönemde Batı tarzında ilk ıslahatlar da yapılmıştır.


Gelen Aramalar:

18 yüzyılda osmanlı devletinin doğuda ve batıda izlediği genel politika, 18 yy osmanlı politikası, 18 yyda osmanlının izlediği siyaset, osmanlı devletinin 18 yüzyılda izlediği politika nedir

Tavsiye Konular

XVIII

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri > Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir