Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması

Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması

850 yılından sonra Abbasi Devleti yavaş yavaş merkezi otoritesini kaybetmeye başladı. Bu dönemde eyaletlerdeki askeri valiler (Emir’ül Ümera) bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Bu devletlere Tevaif-i Mülk devletleri denir. Böylece Abbasilerin siyasi sınırları gün geçtikçe daralmıştır.
Abbasilerden ayrılan devletler;
Horasan’da               : Samanoğulları
Kuzey   Afrika’da      : İdrisler ve Ağlebiler
İran’da                      : Tahiriler, Saffariler, ve Büveyhoğulları
Mısır’da                    : Tolunoğulları, Akşitler ve Fatımiler
İspanya’da:               :  Endülüs Emevileri*

* Abbasiler Endülüs’e hiç hakim olamamışlardır.

* Kalın yazılanlar Türk devletidir.


Gelen Aramalar:

abbasilerden sonra kurulan devletlerin adı, tavaif mülk devletleri, Tavaifi mülk devletleri, tevaifi mülk devletleri, tevaufu muluk devletleri

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir