Bulgarlar ve Sabirler Kısa Özet

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları

BULGARLAR:

Büyük Bulgar Devleti: Karadeniz’in kuzeyinde hayatını sürdüren Bulgar toplulukları Kubrat idaresinde hükümet kurmuşlardır. Kubrat vaktiyle hudutlarını genişletmişlerse de onun ölümünden ardından Hazar Devleti’nin baskısıyla bu hükümet parçalanmıştır.

Tuna Bulgarları: Balkanlar‘da kurulmuşlardır. X. asırda Boris Han vaktiyle Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişlerdir. Fakat Tuna Bulgarları kalabalık Slav toplulukları aralarında asimile olmuşlar ve benliklerini yitirmişlerdir. Tuna Bulgarları İstanbul’u kuşatan 2. TÜRK devletidir.

Kama (İtil-Volga) Bulgarları: X. asır başlarında İslamiyet ile tanışan Kama Bulgarları Abbasiler ile diplomatik ilişkilerde bulunmuş ve Almış Han vaktiyle İslamiyet’i onay etmişlerdir. Kama Bulgarları bugünkü Kazan Türkleri’nin atalarıdır.

SABİRLER (Sabarlar):

En ünlü hükümdarları Balak Han’dır. Anadolu’ya akınlar düzenleyerek Ürgüp-Göreme-Ankara-Kastamonu bölgelerine gelmişlerdir. Sibirya’ya ismini veren Türk topluluğudur. Savaşçı özellikleri ile tanınırlar. Balak Han’dan sonra yerine geçen Boarık Hatun 100.000 kişilik bir orduya komuta ediyordu.


Gelen Aramalar:

sibirler-sabirler

Tavsiye Konular

ilk turk devletleri

İlk Türk Devletlerinde Bilim

İlk Türk Devletlerinde Bilim İlk Türk devletlerinden günümüze kadar ulaşan yazılı eser ve belge az ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir