İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

İslam Devletinde Devlet ve Ülke Yönetimi

• Hz. Muhammed, hem din, hem de hükümet başkanlığı görevini yürütmüştür.
• 4 halife devrinde , peygamberlik dışarısında devletin görevlerini üstlenen halifeler, Şura’ ya ( Danışma Meclisi ) danışarak devleti yönetmeye çalıştılar.
• Hz. Ömer devrinde sınırların genişlemesiyle bazı yenilemeler yapılmıştır. ( Bak ; Hz.Ömer devri )
• Emeviler devrinde Hilafet saltanata dönüştürüldü.
• Sınırların genişlemesiyle ülke eyaletlere bölündü. Eyaletlerin en başında genel Vali yer alır , illeri Valiye bağlı “Amil “ler yönetirdi.
• Emeviler, Posta teşkilatını kurdular.
• Halife Abdülmelik devrinde ilk Arap ( İslam ) parası basıldı ( Dinar ) , Arapça Müslüman ülkelerde resmi lisan yapıldı.
• Abbasilerde Vezaret Makamı kuruldu. Hükümet işleri “Divan ” olarak bilinen kurulda görüşülmeye başlamış çeşitli konularda Divanlar oluşturulmuştur.
• Divan’ ların başlıcaları şunlardır:
• Divanü’l Haraç : Mali işler
• Divanü’l Ceyş : Askeri işler
• Divanü’l Beytü’l Mal : Hazine – Gelir , giderler
• Divanü’l Berid : Posta – Casusluk işleri
• Divanü’ l Mezalim : Adalet işleri.
• Divanü ‘l Darp : Devletin para basma işleri.


Gelen Aramalar:

hz muhammed dönemi ulke yonetimi

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir