2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı

Ankara Paktı Hakkında Bilgi

2

Ankara Paktı (1939) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. SSCB ile Almanya arasında 23 Ağustos 1939’da sal­dırmazlık ve dostluk antlaşması yapılmıştır. İtalya’nın savaşa girmesi sonucunda ise Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Ankara’da “Karşılıklı Yardım Antlaş­ması” imzalandı. Ankara Paktı’nın Maddeleri; – Avrupalı bir devlet Türkiye’ye saldırırsa İngiltere ve Fransa Türkiye’ye yardım edecek – Avrupalı bir devlet Akdeniz’de savaşa ...

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri

2

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. SSCB’nin daveti üzerine 25 Eylül 1939’da Türkiye ile SSCB yöneticileri arasında görüşme yaşanmıştır. Türkiye’yi SSCB’yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu temsil etmiştir. SSCB’nin, – Boğazların statüsünün kendi lehine değiştirilmesi – Boğazlarda, SSCB’ye söz söyleme ve kontrol hakkı verilmesi – Türkiye’nin, İngiltere ve Fransa ...

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası

2

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. Türkiye, savaş sürecinde tarafsızlığını sürdürebilmek için değişken bir dış politika izlemişti. Savaşın ilk yıllarında Türkiye, İngiltere ve Fransa ile ilişkileri geliştirme ve yardımlaşma siyaseti izlemiş, ancak bu görüşmeler ivme kazanamamıştır. Bu durumun oluşmasında; – Türkiye’nin, askeri araç ve gerecinin çok yetersiz olması – Türkiye’nin, ...

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye

2

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen savaş şartlarından çok fazla etkilenmiştir. Almanya ile Müttefik Devletler arasında denge poli­tikası izleyen Türkiye, savaş dışı kalmak için çabala­mıştır. Mihver ve Müttefik Devletler ise Akdeniz’deki güç dengeleri dolayısıyla, Türkiye’yi kendi yanlarına çekme politikası izlemişlerdir. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası konu anlatımı için tıklayınız. Müttefik Devletlerin Türkiye’yi ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletlere Bağlı ve Yardımcı Kuruluşlar

2

Birleşmiş Milletlere Bağlı ve Yardımcı Kuruluşlar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası çalışma sözleşmelerini hazırlar. Çalışan insanların koşullarını iyileştirmeye ve haklarını korumala­rına yardımcı olur. Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya barışma katkı sağ­lamak amacıyla eğitim ve kültürel alandaki yatırım­ları destekler, bilgisizliğin ve geri kalmışlığın önüne geçerek dünya ulusları­nın yakınlaşmasını amaçlar. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Doğal kaynakların, gıdaların ko­runmasını sağlayacak ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi Hakkında Bilgi

2

Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız. Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan mandater yö­netimler için 1945 yılında oluşturulmuştur. Vesayet Konseyi’nin görevi, ...

Devamını Oku

Uluslararası Adalet Divanı Hakkında Bilgi

2

Uluslararası Adalet Divanı konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız. Uluslararası Adalet Divanı Uluslararası Adalet Divanının Kuruluş Tarihi: 26 Haziran 1945 Birleşmiş Milletler’in temel yargı organıdır. Genel Kurul ve ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Hakkında Bilgi

2

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Birleşmiş Milletler’de Genel Sekreterlik, örgütün diğer organlarının çalışmaları için gerekli şartları hazırlar. Birleşmiş Milletler’e ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey

2

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Kurul tarafından seçilen 27 üyeden oluşan bir örgüttür. Ekonomi ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hakkında Bilgi

2

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler’in yürütme organıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 11 üyesi vardır. 5 devlet daimi ...

Devamını Oku