2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Hakkında Bilgi

2

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları konu anlatımını okumak için tıklayınız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birleşmiş Milletler’e üye olan devletlerden oluşur, her üye devlet bir oy hakkına sahiptir. Birleşmiş ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organlarının Görevleri ve İşleyiş Şekli

2

Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organlarının Görevleri ve İşleyiş Şekli konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci konu anlatımını okumak için tıklayınız. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Temel Organları Genel Kurul konu anlatımı için tıklayınız. Güvenlik Konseyi konu ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Amacı

2

Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Amacı konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci konu anlatımını okumak için tıklayınız. Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Amacı – Uluslararası barış ve güvenliği korumak – Üye devletlere karşı yapılan saldırıya karşı ortak önlemler ...

Devamını Oku

Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci

2

Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun alt başlığı olan Siyasi Sonuçlar dahilinde yer alır. Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Süreci – 9-10 Ağustos 1941’de ABD ve İngiltere’nin ya­yımladığı Atlantik Bildirisi ile Birleşmiş Milletler’in temeli atıldı. – ABD ve İngiltere, 1 Ocak 1942’de Birleşmiş Millet­ler Demeci’ni ...

Devamını Oku

2. Dünya Savaşının Toplumsal Sonuçları Maddeler Halinde

2

2. Dünya Savaşının Toplumsal Sonuçları konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan  SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun dahilindedir. 2. Dünya Savaşının Toplumsal Sonuçları – İkinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 60 milyon insan öldü. Ölenlerin %48’i sivil insanlar olmuştur. – 2. Dünya Savaşında Sivil Ölü Sayısının Fazla Olmasının Nedenleri: -+- Nazilerin toplama kamplarındaki katliamları ...

Devamını Oku

2. Dünya Savaşının Ekonomik Sonuçları Maddeler Halinde

2

2. Dünya Savaşının Ekonomik Sonuçları konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan  SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun dahilindedir. 2. Dünya Savaşının Ekonomik Sonuçları – Yaklaşık 6 yıl süren savaş sonrası tarım ve sanayi üretiminde büyük düşüş yaşandı. – Uluslararası Para Fonu (IMF) kuruldu. – Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kuruldu. – Özellikle ...

Devamını Oku

2. Dünya Savaşının Siyasi Sonuçları Maddeler Halinde

2

2. Dünya Savaşının Siyasi Sonuçları konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan  SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun dahilindedir 2. Dünya Savaşının Siyasi Sonuçları – Dünya, SSCB önderliğindeki Doğu bloku ve ABD önderliğindeki Batı bloku şeklinde ikiye ayrıldı. (ABD ile SSCB arasındaki rekabet Soğuk Savaş Döne­minin başlamasına yol açmıştır.) – Almanya ve İtalya, ...

Devamını Oku

2. Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

2

2. Dünya Savaşının Sonuçları konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan  SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun dahilindedir. 2. Dünya Savaşının Sonuçları 1939 ile1945 seneleri arasında gerçekleşen 2. Dünya Savaşı çok kısa zamanda çok geniş alanlara yayılmış ve topyekûn bir savaşa dönüşmüştür. Bu kadar geniş bir alanı ve nüfusu etkileyen savaşı sonuçlarını siyasi, ...

Devamını Oku

On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi

2

On İki Ada’nın Yunanistan’a Verilmesi konusu 10 . sınıf Tarih dersi, En Uzun Yüzyıl Ünitesi Trablusgarp Savaşı konusu, İnkılap Tarihi Dersi Türk İnkılabı Ünitesi Lozan Barış Antlaşması konusu, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi, 2. Dünya Savaşı Ünitesi, Barışa Doğru konusu kapsamındadır. Adı geçen derslerde peyderpey anlatılan On İki Ada’nın Elimizden Çıkışı ve Yunanistan’a Verilmesi konusunu aşağıdan okuyabilirsiniz. On İki ...

Devamını Oku

Paris Barış Konferansı ve Paris Antlaşması (1947)

2

Paris Barış Konferansı ve Paris Antlaşması (1947) konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan  BARIŞA DOĞRU konusunun alt başlığı olan Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi konusu dahilindedir. Yalta Konferansı konu anlatımı için tıklayınız. Potsdam Konferansı konu anlatımı için tıklayınız. Paris Barış Konferansı ve Paris Antlaşması (1947) Paris Konferansı’nın Tarihi: 29 Temmuz ...

Devamını Oku