Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

1980 Sonrası Türkiye Toplumsal Sorunlar Terörizm

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Toplumsal Sorunlar Terörizm Terörizm: Siyasi amaç doğrultusunda, yasa dışı yollara başvurularak mevcut durumu değiştirme amaçlı, örgütlü terörist faaliyetlerdir. Terörist Faaliyetlerin Amaçları Ülke içindeki huzur ve güven ortamını bozmak  İnsanlar arasında korku ortamı yaratmak Ülke kaynaklarının terörü önleme amacıyla kullanılması sonucu ekonomik sıkıntı yaşanmasını sağlamak İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye terörle mücadeleye yaklaşık 300 milyar dolar harcamıştır. Terör ...

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Ekonomik Gelişmeler

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Ekonomik Gelişmeler  > 24 ocak 1980 kararları ekonomik açıdan bir dönüm noktası oldu. > 1980’lerden sonra Türkiye’ye yabancı sermaye girişi artmış, ihracat ve ithalat hız kazanmıştır. > Ekonomik krizler Türkiye’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. (1997, 1998, 2001 ve 2008) > Günümüzde Türkiye dünyanın 20 büyük ekonomisinden biridir. Türkiye ekonomik krizlerin etkisini azaltmak için IMF (Uluslararası Para Fonu) ile ...

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat > 1980’lerde köyden kente göç hareketi devam etmiş, tarımda makineleşme ve sanayileşmeyle birlikte şehirler canlanmıştır. > Kentlerde gecekondulaşma hız kazanmıştır. > Köy kültürünün şehir yaşamına uyum sağlaması sürecinde sıkıntılar yaşanmıştır. Arabesk sinema ve müzikte etkili olmuştur. > 1984’te Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını başlamıştır. > 1990’da ilk özel televizyon kanalı yayına başlamıştır. ...

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Siyasi Gelişmeler

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Siyasi Gelişmeler 1980 sonrasında Turgut Özal liderliğindeki Anava­tan Partisi (ANAP) ön plana çıkmıştır. AB’ye tam üyelik başvurusu yapılmıştır. 1987’de, 12 Eylül askeri müdahalesi sonucu si­yaset yasağı konan Bülent Ecevit, Süleyman De­mirel, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş’in siyaset yasağı kalkmıştır. 1989’da Turgut Özal cumhurbaşkanı oldu. Turgut Özal’ın 1993 yılında ölümü üzerine Süley­man Demirel cumhurbaşkanı olmuştur. Tansu Çiller Türkiye’nin ...

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Balkanlar

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Balkanlar Soğuk Savaş Dönemi’nde Balkan ülkelerinin Varşova Paktı üyesi olmaları Türkiye’nin bölge devletleri ile iliş­kilerini olumsuz etkilemiştir. Varşova Paktı’nın dağılmasıyla Türkiye bölgedeki en etkili devletlerden biri haline gelmiştir. Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Politikaları BM ve NATO’nun Balkanlarda oluşturduğu barış gücü içerisinde yer almıştır. Boşnaklara yönelik saldırıların durdurulması için girişimlerde bulunulmuştur. NATO’nun Kosova harekatında aktif rol ...

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Ortadoğu

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Ortadoğu Türkiye, 1990 yılında Irak’a yapılan askeri müdahale­ye destek vermiş, ancak bölgede oluşan istikrarsız­lık Türkiye’yi hem siyasi hem de ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Türkiye Irak’a yönelik istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve böl­genin kalkınmasında etkin olma politikalarını izlemek­tedir. Türkiye ile Suriye, su sorunu ve Suriye’nin terörist faaliyetlere destek vermesi konusunda sorun yaşa­mış ancak son ...

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Türkiye, SSCB dağıldıktan sonra Azerbaycan, Kırgı­zistan, Kazakistan ve Özbekistan gibi Türki Cumhu­riyetleri tanıyarak, Orta Asya bölgesi ile de ilişkilerini geliştirmiştir Türkiye’nin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile dil, din, tarih, soy gibi ortak geçmişi bölgedeki etkinliğini artır­masını kolaylaştırmaktadır. Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmeye devam eden Türkiye, bu ülkelere özellikle eğitim, ...

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Kafkasya

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Kafkasya Türkiye’nin Kafkasya’ya Yönelik Politikaları SSCB dağıldıktan sonra bağımsız olan devletleri tanıma Kafkasya’da bağımsız olan devletlerle ticari ilişki­leri geliştirme Kafkasya bölgesinde istikrarın sağlanmasına katkı sağlama Kafkasya enerji kaynaklarını Batı’ya taşıma Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı ilk tanıyan ülkelerdendir. Türkiye’nin Azerbaycan’la olan kültürel bağlarının yanında siyasi ve ekonomik çıkarlarının bir olması yakınlaşmayı arttırmaktadır. Ermenistan ile ...

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Rusya Federasyonu

küreselleşen dünya

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası Rusya Federasyonu SSCB dağıldıktan sonra Rusya’nın Doğu Avrupa’daki etkinliği sona ermiştir. Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde Türkiye ile Rusya arasında mücadele yaşanmıştır. Batılı devletler Hazar petrollerinin Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye üzerinden dağıtımını destekleyerek Rusya’nın etkinliğini azaltmayı amaçlamışlardır. 2005’ten sonra Türkiye-Rusya arasındaki ticari ilişki­ler gelişmiştir. Türkiye inşaat sektörü ve tüketim malları konusunda Rusya pazarında eksikliği giderirken Rusya ...

Devamını Oku

Değişen Dünya ve Türk Dış Politikasının Genel Özellikleri

küreselleşen dünya

DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GENEL ÖZELLİKLERİ SSCB’nin yıkılması, ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi özellikle Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlarda köklü değişiklere yol açmış bu durum Türk dış politikasını da önemli ölçüde etki­li lemiştir. Dünyanın en istikrarsız  üç bölgesine (Balkanlar, Kafkaslar, Orta  Doğu) komşu olan Türkiye’nin doğrudan dâhil olmadığı pek çok sorundan ...

Devamını Oku