Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

küreselleşen dünya

DÜNYADAKİ GELİŞMELER Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri Teknolojik gelişmeler ve yeni buluşlar hız kazan­mıştır. Teknoloji bakımından ileri düzeyde olan ülkeler güçlü bir konuma yükselmiştir. Organ ve doku nakliyle ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. (İlk kopya koyun: Dolly) İnternet kullanımı hızla yayılmıştır. Çernobil kazası çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmıştır Askeri teknolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır. Nanoteknoloji ön plana çıkmıştır. NANO TEKNOLOJİ Maddeyi atomik ve ...

Devamını Oku

Ortadoğu Su Sorunu ve Türkiye

küreselleşen dünya

Ortadoğu Su Sorunu ve Türkiye – Türkiye su sorununu en çok Suriye ve Irak devlet­leri ile yaşamaktadır. – Asi, Fırat ve Dicle Nehirleri’nin kullanımı Türkiye, Suriye ve Irak arasında sorunlar yaşanmasına ne­den olmuştur. Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Sorununun Yaşanmasının Nedenleri Asi Nehri üzerinde Suriye’nin barajlar inşa etmesi Suriye ve Lübnan’ın yaz aylarında yoğun sulama faaliyetlerinde bulunması Türkiye’nin Keban ...

Devamını Oku

Ortadoğuda Su Sorunu Hakkında Bilgi

küreselleşen dünya

Ortadoğuda Su Sorunu Hakkında Bilgi Orta Doğu devletleri su kaynaklarına sahip olma ve bu kaynaklardan yararlanmada çatışma yaşayınca “su sorunu” ortaya çıkmıştır. Ortadoğuda Su Sorununun Yaşanmasının Nedenleri – Orta Doğu su kaynaklarının yetersiz olması – Dicle, Fırat, Asi, Nil gibi nehirlerin kaynaklarının ve denize döküldüğü yerlerin farklı ülkelerde olması – Barajların inşa edilmesi Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Nil Nehri’nin ...

Devamını Oku

Afganistan’daki Gelişmeler Kısa Özet

küreselleşen dünya

Afganistan’daki Gelişmeler Kısa Özet ABD terör olaylarından sorumlu tuttuğu Taliban yö­netimini devirmek için Afganistan’a askeri müdahale edince Afganistan Savaşı çıkmıştır. Rusya’nın Afganistan’ın işgali sonrası Afgan Mücahit­leri savaşı kazanınca Afganistan’da iç savaş çıkmış ve Molla Muhammed Ömer liderliğindeki Taliban Grubu Afganistan’da İslam Devleti kurmuştur. ABD’nin Afganistan’a Müdahalesinin Nedenleri Taliban yönetiminin terör olaylarını desteklemesi 11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Tica­ret Merkezi ...

Devamını Oku

Filistin Sorunu ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri

küreselleşen dünya

Filistin Sorunu ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri – 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti kurulmuş, BM Fi­listin topraklarını paylaştırmış, Kudüs uluslar arası statüye tabii tutulmuştur – Arap-lsrail Savaşları sonrası Filistinliler, mülteci durumuna düşmüş ve çeşitli örgütler kurmuşlar­dır. Filistinli direnişçiler Yaser Arafat önderliğinde tek çatı altında birleşmişler ve FKÖ, BM tarafından Filistinlile­rin tek temsilcisi olarak kabul edilmiştir. – 14 Kasım 1988’de Filistin ...

Devamını Oku

2. Körfez Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

küreselleşen dünya

Aşağıdaki konuyu okumadan önce 1. Körfez Savaşının Nedenleri ve Sonuçlarını okumanızda fayda vardır. 2. Körfez Savaşı 2. Körfez Savaşının Nedenleri – Irak’ın BM Silah Denetleme Kurulu’na sorun çı­karttığı iddiası – Irak yönetiminin kitle imha silahlarına sahip oldu­ğunun belirtilmesi – ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin Irak’a demokrasi getirme amacı İkinci Körfez (Irak) Savaşı’na Güvenlik Konseyi üyele­rinin çoğunun (Almanya, Rusya, Çin, Fransa, Belçika, ...

Devamını Oku

1. Körfez Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

küreselleşen dünya

ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER 1. Körfez Savaşı 1. Körfez Savaşının Nedenleri – Irak’ın, Kuveyt’i tarihi geçmişine dayanarak Irak’ın bir parçası olduğunu iddia etmesi – Irak’ın, iran-lrak Savaşı nedeniyle borçlanması – Irak yönetiminin batılı ülkeler ve körfez ülkelerin­den kredi talebinin olumsuz sonuçlanması – 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak birliklerinin Kuveyt’i işgal ederek topraklarına kattığını açıklaması Irak’ın Basra Körfezi’nin doğusunu ve ...

Devamını Oku

Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci Özet

küreselleşen dünya

Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci Özet Arnavutluk İkinci Dünya Savaşı’nda İtalya tarafından işgal edilmiş, Arnavutlar Enver Hoca liderliğinde İtalya ve Almanya’ya karşı savaşmıstır. Enver Hoca liderliğindeki komünist parti ilk zaman­larda SSCB ile dostluk kurmuş; ancak 1961 yılından itibaren SSCB’den uzaklaşarak Avrupa’da yalnız kal­mıştır. Enver Hoca’dan sonra devlet başkanı olan Ramiz Alia ilk yıllarda Enver Hoca ile aynı politikayı izlemiş; ancak değişen dünya ...

Devamını Oku

Dayton Antlaşması Hakkında Bilgi

küreselleşen dünya

Dayton Antlaşması’nı daha iyi anlayabilmek için lütfen önce Bosna Hersek Sorunu Hakkında Özet Bilgi konusunu okuyunuz. Dayton Antlaşması Hakkında Bilgi Dayton Antlaşması’nın Tarihi: 14 Aralık 1995 Dayton Antlaşması’nı İmzalayan Devletler ve Liderler: Bosna-Hersek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman ABD’nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde imzalanmıştır. Bosna-Hersek’in 51 ’i ...

Devamını Oku

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

küreselleşen dünya

YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR  Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması -Birinci Dünya Savaşı sonrası 1919 Paris Antlaş­ması gereğince Sırp, Hırvat ve Slovenlerden olu­şan Yugoslavya Krallığı kuruldu. -İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya, Al­man işgaline uğramış ve Nazi yanlısı büyük Hırva­tistan Devleti kurulmuştur, 1945’teki seçimlerde başarılı olan General Tito, altı fe­dere devletten oluşan YUGOSLAVYA FEDERAL HALK CUMHURİYETİ’ni kurmuştur. Yugoslavya; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna ...

Devamını Oku