1. Ünite: Tarih Bilimi

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 41 Cevapları

1

Doğanın dengesinin bozulması insanlar ve çevre üzerinde ne tür etkiler bırakmış olabilir? Açıklayınız. Doğanın dengesinin bozulması iklim ve bitki örtüsüne zarar verir. Doğla kaynaklar kirlenir veya insanlar için yetersiz hale gelir. Afrika örneğinde olduğu gibi kıtlık, susuzluk vb. problemler yaşanabilir. Tarihî olaylarda istatistiki bilgilerin kullanılması tarihî bilgilere nasıl katkı sağlamaktadır? Tarihî olaylarda istatistiki bilgilerin kullanılması geleceğe dair tahminlerin yapılması konusunda ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 40 Cevapları

1

Sosyoloji bilimi hangi konularda tarihe yardımcı olmaktadır? Açıklayınız. Sosyoloji, tarihî olayların geçtiği döneme ait toplum yapısı ve değer yargılarının bilinmesi sağlayarak tarihe yardımcı olur. Dil, tarihsel olayların değerlendirilmesinde neden önemlidir? Belirtiniz. Dil, ait olduğu milletin aynasıdır. Kullanılan kelimelerin içindeki duygu, mecaz ancak dili bilenler tarafından aktarılabilir. Bunu bilmeden yapılabilecek çeviri ve değerlendirmeler yanlış yorumlara sebep olabilir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 39 Cevapları

1

Yukarıdaki antlaşma metnine göre Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki siyasi ilişkilerle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Osmanlı siyasi olarak Avusturya’ya karşı üstünlüğü ele geçirmiştir. Yukarıdaki görsellerden hareketle paraların bastırıldığı dönemlerin kültürel ve ekonomik yapısı hakkında neler söylenebilir? Resimdeki paralardan yola çıkarak; Kültürel yapı; Milli ve manevi değerlere önem verilmektedir. Sanat ve sanatçıya önem verilmektedir. Ekonomik Yapı; Kağıt paradan yola çıkarsak (10.000 ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 38 Cevapları

1

1. İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışı hangi temeller üzerine kurulmuştur? Töre ve adalet 2. Felsefe bilimi hangi konularda tarihçilere nasıl yardımcı olmaktadır? Açıklayınız. Doğru düşünme, olaylar arasında bağlantı kurma ve olaylara farklı açılardan bakma konularında yardımcı olur. Hiyeroglif yazısından hareketle Mısır’ın sosyal yapısı hakkında ne tür bilgiler elde etmemiz mümkündür? Söyleyiniz. Sosyal yapının en üst tabakasında hükümdar (firavun) vardır.   ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 37 Cevapları

1

CENGİZ YASALARI Moğol İmparatoru Cengiz Han her suça bir ceza koydu. İsteği üzerine bu yasalar yazılı hâle getirildi. Bu yasalardan bazıları şunlardır: • Düşman teslim olmadıktan sonra onunla barış antlaşması imzalanmaz. …. Metinde verilen hukuk kurallarından hareketle hukuk bilimi, tarihe hangi konularda yardımcı olmaktadır? Hukuk kurallarının incelenmesiyle toplumların siyasi, kültürel, ekonomik yapıları hakkında bilgi sahibi olunur. Tarihî olayların duygu ve ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 36 Cevapları

1

Antropolojinin hangi konularda tarihe yardımcı olduğu söylenebilir? Antropoloji insan ırklarını inceler. Arkeolojik kazılar sonucunda bulunan iskeletlerin hangi millete ait olduğunu tespit eder. Böylece göç yollarından tutunda, bulunan toplu mezarların hangi millete ait olduğuna kadar tarih bilimine yardımcı olur. Sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerinin günümüze kadar olan gelişmelerini inceler. Başka kültürlerle ilişkilerini ortaya koyar. Etnografya, hangi konularda tarihe yardımcı olmaktadır? Belirtiniz. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 35 Cevapları

1

Sizce arkeolojik çalışmalar tarihî olayların değerlendirilmesine ne gibi katkılar sağlamaktadır? Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen buluntular, tarihin bilinmeyen karanlık dönemlerini aydınlatabileceği gibi mevcut bilgilerin de değişmesine neden olabilir. Tarihî olayların belirli bir kronolojik sırada verilmesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız. Tarihî olayların belirli bir kronolojik sırada verilmesinin sebebi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek ve olayları bir bütün halinde inceleyebilmektir.   Gelen ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 34 Cevapları

1

Tarih araştırmalarında birçok bilim dalına başvurulmasının nedenleri hakkında bilgi edininiz. – Tarihin inceleme alanının çok geniş olması. – Çok çeşitli kaynaklar kullanılması ARKEOLOG : Kazı bilimi ile uğraşan bilim adamı. PALEOGRAF: Eski yazıları okuyan bilim adamı. FİLOLOG: Dilleri araştıran bilim adamı. Tarihî olayların değerlendirilmesinde coğrafyanın hangi konularından yararlanılmaktadır? Açıklayınız. Tarihî olayların değerlendirilmesinde coğrafyanın iklim, yeryüzü şekilleri, coğrafi konum konularından faydalanılır. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 32 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 32 Cevapları YILDIRIM BAYEZİT’İN ŞANLI SEFERLERİ Şanı yüce sultan Amasya şehrine lütuf ve ihsan gölgesini saldığı zaman doğru görüş sahibi bazı beyler, Timur’un çağrısına uymaktan onu çevirmek  için eski görüşlerini yeniden belirttiler. … Yukarıdaki metni göz önünde bulundurarak Osmanlılarda tarih yazıcılığının tarzı ve amacı hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Öğretici ve hikayeci tarih anlayışına ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 30 Cevapları

1

Geçmişten günümüze tarih yazıcılığının geçirdiği aşamalar hakkında ön bilgi edininiz. Tarih yazıcılığı, yaşanılan dönemin özelliklerine ve toplumların beklentilerine göre çeşflitlilik göstermiştir. Hititlerde anallar (yıllıklar), Köktürklerde kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, Ruslarda kronikler tarih yazıcılığna örnek gösterilebilir. Belirlediğiniz bir tarihçi hakkında araştırma yapınız. Lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. http://www.tarihportali.org/turk-tarihcileri/ Vakanüvis: Dönemin olaylarını kaydetmekle görevlendirilmiş resmî devlet târihçisi. Şehnameci: Padişah ve diğer yöneticilerin hayatları, kahramanlıkları, ...

Devamını Oku