1. Ünite: Tarih Bilimi

Tarih Öncesi Devirler ve Özellikleri

tarih bilimi(1)

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir. Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır: Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir. Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır. Tarih öncesi devirlerin başlama ...

Devamını Oku

Türklerin Kullandıkları Takvimler

tarih bilimi(1)

Türklerin Kullandıkları Takvimler Oniki Hayvanlı Türk Takvimi İslamiyet’ten önceki dönemde Türkler tarafından Güneş yılı esasına göre hazırlanmış bir takvimdir. Bu takvime göre her yıla bir hayvan ismi verilmiştir. Günümüzde, Orta Asya’daki Türk topluluklarının bazıları bu takvimi kullanmaktadır. YORUM Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, Türklerin bilimsel çalışmalarla ilgilendiğini ve içinde yaşadıkları sosyo-ekonomik yapıyı takvimlerine yansıttıklarını göstermektedir. Hicri Takvim Türkler İslamiyet’e girdikten sonra ...

Devamını Oku

Zaman ve Takvim Hakkında Kısa Bilgi

tarih bilimi(1)

ZAMAN VE TAKVİM Belli bir olayın ve faaliyetin geçtiği sınırlı bölüme zaman, insanların zaman ölçüsü olarak kullandıkları çizelgelere takvim, denir. Tarih bilimi için takvimin önemli bir yeri vardır. Tarihi olayların meydana geliş zamanına göre incelenebilmesi, olayların hangisinin önce, hangisinin sonra meydana geldiğinin öğrenilmesi ve olayların birbiri üzerindeki etkisinin açıklanması takvim bilimi yardımıyla yapılabilir. Takvim zaman ölçüsü olarak Sümerlerden itibaren kullanılmıştır. ...

Devamını Oku

Tarihin Yardımcı Bilimlerle İlişkisi

tarih bilimi(1)

Tarihin Yardımcı Bilimlerle İlişkisi Beşeri bilimlerden her biri mutlaka insanlarla ilgili bir konuyu inceler; insanların faaliyetlerini, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserleri anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu nedenle aynı konunun değişik yönlerini anlamaya çalışan bilim dallarının birbiriyle ilişki içinde olması tabii bir durumdur. Coğrafya Tarihi olayların meydana geldiği yerlerin konumunu, iklimini, yeryüzü şekillerini ve ekonomik zenginliklerini araştırarak tarihe yardımcı olur. ...

Devamını Oku

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Kısa Özet

tarih bilimi(1)

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması) Tarihi olayların incelenmesini, öğretilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla olaylar zamanlarına, mekanlarına ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Zamana göre sınıflandırma, olayların yüzyıllara veya belirli tarihlere bölünmesiyle yapılır. Örneğin; Yeni Çağ, Yakın Çağ XIX. veya XX. Yüzyıl, Melikşah Dönemi, Alaeddin Keykubat Dönemi. Mekana göre sınıflandırmada, olaylar meydana geldikleri yerlere göre ayrılmıştır. Mekana göre sınıflandırmada kıtaların, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin ve köylerin ...

Devamını Oku

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar

tarih bilimi(1)

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir. Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir. Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır. Olaylar yansız olarak değerlendirilmelidir. Tarafsızlığın sağlanabilmesi için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: Olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklenmeli ve olayların bütün sonuçları göz ...

Devamını Oku

Tarih Biliminin Yöntemi ve Nitelikleri

tarih bilimi(1)

Tarih Biliminin Yöntemi ve Nitelikleri Tarih biliminin kendisine özgü metodları vardır. Tarih biliminin yöntemi gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayanan tabiat, tıp ve fen bilimlerinden farklıdır. Geçmişten kalan izler, kalıntılar, kaynaklar, insanlığın geçmişte yaşadığı olayların birer belgesi niteliğindedir. Bu nedenle tarihi olaylar laboratuvarda deney yaparak yeniden tekrarlanamadığı için tarih bilimi olayları tahlil ederek anlamak ve açıklamak ...

Devamını Oku

Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tarih Bilimi Ünitesi Cevapları

1

Bu eğitim-öğretim yılında 9. sınıflarda tarih ders kitabı olarak okutulan Ekoyay Yayınları Tarih 9 kitabı 1. Ünitesi olan Tarih Bilimi ünitesi içeriğinde bulunan soru ve etkinliklerin cevapları aşağıda sayfa sayfa ayrılarak www.tarihportali.net bünyesinde bulunan tarih öğretmenleri tarafından cevaplanmıştır. Faydalı olması dileğiyle. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 14 Cevapları için tıklayınız. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 15 ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Ölçme ve Değerlendirme Cevapları A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Olay, kısa süreçte gerçekleşen durumdur. Olgu, olay neticesinde uzun sürede gerçekleşen durumdur. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi olguya örnek gösterilemez? A) Fransız ihtilali sonrası milliyetçilik akımlarının yayılması B) Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’nun Türkleşmesi C) Mohaç Meydan Muharebesi’yle ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 42 Cevapları

1

Yukarıdaki topun Fatih dönemine ait olduğu nasıl tespit edilebilir? Karbon 14 metodu ile topun yaşı tespit edilebilir. 550 yaşında ise Fatih dönemine aittir.   Gelen Aramalar:9 sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 42, 9 sinif tarih 42 sayfa cevaplari, 9 sınıf tarih kitabı sayfa 42 nin cevap anahtarı, 9 sinif tarih kitabi sayfa 42cevaplar, tarih kitabinin 42 sayfasi

Devamını Oku