1. Ünite: Tarih Bilimi

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 29 Cevapları

1

Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi nasıl etkilemektedir? Belirtiniz. Yeni araştırmalar ve elde edilen bulgular mevcut tarihî bilgilerimizi değiştirebilir. Tarihi bilgiler elimizde olanlardır, bu bilgiler yeni bulgularla her an değişebilir. Tarihte mutlak değerler yoktur. Bu düşünceden hareket eden tarihçiler geçmişte yaşanmış tarihî olaylarla ilgili sürekli araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda bulunan yeni bilgi ve belgeler, mevcut tarihî ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 28 Cevapları

1

Sizce Kadeş Savaşı’nı kim kazanmıştır? Hititler kazanmıştır. Zira firavun tanrının oğlu iken Hitit kralı tanrıya hesap vermek zorunda olan bir kuldur. Bir savaşı 2 tarafta kazanamayacağına göre ve Hitit kralı da tanrıya yalan söyleyemeyeceğine göre savaşı Hititler kazanmıştır. Kadeş Savaşı ile ilgili farklı yorum ve sonuçların çıkmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Devrin şartları ve bulunan belgelerde ki farklılıklar ile ilgilidir. Tanrının oğlu Firavun’un ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 27 Cevapları

1

Tarihî olayların değerlendirilmesinde, tarihî olayların yaşandığı dönemin şartlarını bilmek neden önemlidir? Açıklayınız. Toplumların değer yargılarından tutunda, teknolojiye kadar zaman herşeyi değiştirir. Bugünün değer yargıları ile çok abes olan bir durum yüzyıllar öncesinde çok normal karşılanabilir. Bu sebeple olayları 2015’in mantığı ve şartları ile değerlendirmek yanlıştır, devrin şartlarını göz önüne almak gerekir. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebeplerini tespit ediniz. ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 26 Cevapları

1

Atatürk’ün tarihe bakış açısını açıklayınız. Milliyetçi bakış açısına ssahiptir. Yeni kurulan Türk Devleti’nin ana unsuru olan Türklerin tarihinin en ince ayrıntılarına kadar araştırılmasını istemiş  ve bu yöndeki çalışmalara önderlik etmiştir. Türk Tarih Kurumu ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Genel Ağ (internet) sayfalarını inceleyerek Atatürk’ün tarih konusunda yaptığı çalışmaları belirleyiniz. Bu kurumların günümüzdeki faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayınız. 1930 yılında ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 25 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 25 Cevapları Yukarıdaki diyalogdan hareketle tarih öğrenmenin insanlar üzerinde ne tür etkiler bırakabileceğini, insanlara ne tür katkılar sağlayabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Vatana ve millete olan bağlılığı arttırır. Vatan ve millet uğruna çalışma azmini arttırır. Toplum birbiri ile kenetlenir. Gelen Aramalar:tarih sayfa 25, matematik sayfa35 c, 9 sınıf tarih ders kitabı cevapları sayfa 25, 9 ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 24 Cevapları

1

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 24 etkinlik Cevapları ETKİNLİK MÖ 1253: 13. yy.ın 1. yarısının 2. çeyreği MÖ 745: 8. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MÖ 135: 2. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MS 1071: 11. yy.ın 2. yarısının 3. çeyreği MS 1789: 18. yy.ın 2. yarısının 4. çeyreği MS 2014: 21. yy.ın 1. yarısının 1. çeyreği  

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 23 Cevapları

1

Yukarıda verilen takvim yaprağında neden farklı takvimlere ait bilgiler verilmiş olabilir? Dini günlerin hesaplanmasında Hicri takvim kullanıldığından bilgisi verilmiştir. Rumi takvim de Hicreti başlangıç kabul eden güneş esaslı takvimdir. Miladi takvimde günümüzde kullandığımız takvimdir. Türklerin yıllara hayvan isimleri vermelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Türklerin ekonomisi hayvancılığa dayalı olduğundan yıllara hayvan isimleri vermişlerdir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 21 Cevapları

1

Devletlerin, tarihî belgelerini arşivlemelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Devletler, tarihi belgeleri o belgelerde var olan haklarına sahip çıkmak, yükümlülüklerini yerine getirmek için saklarlar. Ayrıca belgeler devletlerin hafızasıdır. Zira insanlar ölür, devletler baki kalır. Yanda verilen eserin dış tenkitini yaparak aşağıya yazınız. Eserin Adı: İslamiyeten Önce Türk Kültürü Eserin Yazarı: Bahaddin Özel Basım Yılı ve Yeri: 1988, Ankara Not: Dış Tenkit: ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 19 Cevapları

1

ETKİNLİK Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerden tarih bilimine uygun olanlarını işaretleyiniz. TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ ( X )  Nesneldir. (   )  Özneldir. (   )  Tekrarlanır. ( X )  Tekrarlanmaz. (   )  Deney ve gözlem yapar. ( X )  Kaynakları inceler. Tarihî araştırmalarda ana kaynaklar, diğer kaynaklara göre neden daha fazla önem taşımaktadır? Açıklayınız. Ana kaynaklar olayı görmüş kişiler tarafından yazılmıştır. Veya o ...

Devamını Oku