5. Ünite: En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

XVIII

1829 Edirne Antlaşmasının Maddeleri Yunanistan bağımsız olacak Eflâk, Boğdan ve Sırbistan’a özerklik tanınacak Ticari ilişkiler eskiden olduğu gibi devam edecek Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cek Rus ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçe­bilecek Doğuda Ahıska, Poti, Anapa gibi kaleler Ruslara verilecek 1829 Edirne Antlaşmasının Önemi Küçük Kaynarca’dan sonra imzalanan en ağır koşullu anlaşmadır. Bu antlaşma ile ilk kez bir toplum milliyet­çilik ...

Devamını Oku

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri ve Sonuçları

XVIII

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılmış olma­sı Osmanlı Devleti’nin yanan donanmasına karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya’dan tazminat istemesi İngiltere ve Rusya’nın bu nedenle Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerini kesmesi Vaka-i Hayriye olayıyla Yeniçeri Ocağı’nın kaldı­rılmış olması, yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun henüz güçlenmemiş olması Rusya ve İngiltere’nin Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak istemesi Rus ordusu iki koldan saldırıya geçti. ...

Devamını Oku

Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

XVIII

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Nedenleri 1- Tepedelenli Ali Paşa’nın bağımsız bir devlet kurma aşamasına gelmesi 2- II. Mahmut’un bu durumdan rahatsız olması. ( II. Mahmut’un mühürdarı Mehmet Sait Halet Efendi’nin de etkisi) — İsyan Sadrazam Hurşit Ahmet Paşa tarafından bastırıldı. (1822) Tepedelenli Ali Paşa İsyanının Sonuçları İsyanın yarattığı kaos ortamı isyan eden Yunanlıların işine geldi.

Devamını Oku

Yunan İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

XVIII

Yunan İsyanı (1820 -1829) Yunan İsyanının Nedenleri Ulusçuluk akımının Yunan milleti üzerindeki etkisi Sırpların, isyan neticesinde Osmanlı Devleti’nden bazı ayrıcalıklar elde etmiş olması Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin çalışması Rumların Bizans İmparatorluğu’nu yeniden can­landırmak istemesi Avrupalı devletlerinin, Rumları eski Yunan uygarlığını yaratanların torunları olarak görmelerinden, dolayı onlara bağımsızlık kazandırma istekleri, Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın çıkarttığı isyanın yarattığı karışıklıklar. Etnik-i Eterya Cemiyeti ...

Devamını Oku

1808 Senedi İttifakın Maddeleri ve Önemi

XVIII

1808 Senedi İttifak İkinci Mahmut tahta çıkınca Alemdar Mustafa Paşa’da sadrazam olmuştur. Alemdar bu dönemde devlet sı­nırları içinde bir güç haline gelmeye başlayan diğer ayanları da padişahla görüştürmek üzere İstanbul’a çağırdı. Padişahla ayanlar arasında bir sözleşme ya­pıldı. Sened-i İttifakın Maddeleri – Padişah ayanların varlığını ve haklarını tanıyacak – Ayanlar bölgelerinde, devletin asker ve vergi top­lamasına yardımcı olacak -Ayanlık haklarının babadan ...

Devamını Oku

Sırpların Bağımsızlık Aşamaları

XVIII

Sırpların Bağımsızlık Aşamaları 1- Sırplar, 1812 Bükreş Antlaşmasıyla ayrıcalık elde etti. 2- 1816’da prenslik haline geldi. 3- 1829’da Edir­ne Antlaşmasıyla özerklik elde etti. 4- 1878’de Berlin Antlaşmasıyla bağımsızlığına kavuştu. Sırp İsyanının Sebepleri 1804 Sırp İsyanının Gelişimi, Sonuçları ve Önemi Gelen Aramalar:sırpların bağımsızlık aşamaları

Devamını Oku

Kale-i Sultaniye Antlaşması

XVIII

Kale-i Sultaniye Antlaşması Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Tarihi: 5 Ocak 1809 Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Tarafları: Osmanlı X İngiltere Kale-i Sultaniye Antlaşmasının Maddeleri: Hiç bir ülkenin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verilmeyecek. İngiltere’ye bazı kapitülasyon hakları verilecek. Fransa’nın Osmanlı’ya saldırması halinde İngiltere Osmanlı’ya destek verecektir. (Gizli madde) Gelen Aramalar:kalei sultaniye antlaşması kpss, Kale i sultaniye antlaşmasının önemi, kalei sultaniye, kalei sultaniye maddeleri, ...

Devamını Oku

1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

XVIII

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren antlaşmadır. 1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri -Besarabya Ruslara verilecek, Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti’nde kalacak -Osmanlı Devleti, Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıya­cak -Prut Nehri iki ülke arasında sınır olacak -Tuna nehrinde her 2 taraf gemileride serbestçe dolaşabilecek 1812 Bükreş Antlaşmasının Önemi Osmanlı Devleti, ilk kez Bükreş Antlaşmasıyla Gayri­müslim bir azınlığa siyasi ayrıcalık tanımıştır. Böylece bağımsız Sırbistan’ın temelleri ...

Devamını Oku

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları

XVIII

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri -Rusların Sırp isyanını desteklemesi -1804’te başlayan Napolyon Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’nin Fransa tarafını tutması, Bo­ğazları Ruslara kapatması -Napolyon’un 1806’da Österliç Savaşinda Avus­turya ve Rus ordularını yenmesi, Osmanlı Devle­ti’nin Fransa’ya yakın bir siyaset izlemesi Ruslar, Eflâk ve Boğdan’ı işgal etti. Nizam-ı Cedit Or­dusu Tuna boyunda Ruslara karşı başarılı olmuşsa da Nizam-ı Cedit ...

Devamını Oku

1804 Sırp İsyanının Gelişimi, Sonuçları ve Önemi

XVIII

1804 Sırp İsyanı Sırp İsyanının Sebepleri başlıklı yazımızda anlattığımız sebeplerden Sırplar, Kara Yorgi önderliğinde isyan ettiler. Sırp isyanı, 1806 – 1812 Osmanlı – Rus savaşı boyunca devam etti. Sırp İsyanının Sonucu: Ruslarla imzalanan Bükreş Antlaşması (1812) ile Osmanlı Devleti Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıdı. Böylece başka bir devletin baskısıyla ilk kez Hıristiyan bir top­luma ayrıcalık tanınmış oldu. Ancak Sırplar bu ayrıcalıklarla ...

Devamını Oku