İkinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde

II. Dünya Savaşının Nedenleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞININ GENEL NEDENLERİ

– Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barışı ko­ruma antlaşmalarının yetersiz kalması
– 1929 Ekonomik Krizi’nin dünya devletleri üzerin­deki etkisi
– Ekonomik kriz sonrası aşırı milliyetçi ekonomik politikaların yaygınlaşması
– Totaliter rejimlerin yayılmacı politikalar izlemesi
– Aşırı milliyetçi devletler arasında ittifaklar kurulma­sı

Almanya’nın genişleme politikaları karşısında İngiltere ve Fransa yeterince güçlü davranamamış, SSCB ile de ittifak kuramamıştır. Almanya’nın işgali sonrası Po­lonya 8 Eylül’de Almanya’ya savaş ilan edince İkinci Dünya Savaşı başlamış oldu.


Tavsiye Konular

2

Adana Konferansı (Görüşmesi) Hakkında Bilgi

Adana Konferansı (Görüşmesi) Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir