İslam Devletinde Ordu

İslam Devletinde Askeri Teşkilat

Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir devirlerinde sürekli bir silahlı kuvvet yoktu. Gönüllülerden oluşan bir ordu vardı. İnanç uğruna yapılmış olan şavaşta ( Cihad – Gaza ), can verenlere şehitlik ( Cennet vaadi ), sağ kalanlara gazilik ünvanı veriliyordu.
• İlk sürekli askeri birlikler, Hz. Ömer devrinde oluşturuldu. Askerlere aylık ödenmeye başlanmış, ordu kentler oluşturulmuştur.
• Hz. Osman devrinde ilk islam donanması oluşturuldu. Donanma komutanına ” Emir ül Ma ” ( Amiral ) denildi. Akdeniz’de Kıbrıs adası alındı. Rodos ve Girit kuşatıldı.
• Emeviler devrinde askeri teşkilat geliştirilmiş ve sürekli duruma getirilmiştir. Arapların dışarısında Berberiler, İranlılar, Türkler orduda bulunmaya başladılar.
• Abbasiler devrinde öncesinde İranlılar, halife Memun’ dan sonra da Türkler orduda etkili duruma geldiler. Abbasiler döneminde Türk askerler için Samerra şehri kurulmuştur.
• Araplar asker örgütünde Bizans, İran ve Türklerden etkilenmişlerdir.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir