İslamiyetin Doğuşu Sırasında Arabistan’ın Siyasi Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

Arap Yarımadası 

Siyasi Durum:

ARABİSTAN: Asya’nın güney batısında bulunan büyük bir yarımadadır .
Üç yanı dağlarla çevrili, iç kısmı çöllerle kaplıdır .
İklimi sıcak ve kuraktır .

İslamiyet Öncesi Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler;
*Nebatlılar
*Tedmürlüler
*Gassaniler

İslamiyet Öncesi Güney Arabistan’da Kurulan Devletler;
*Main
*Seba
*Himyeri

İslamiyet Öncesi Hicaz ( Mekke – Medine Bölgesi )
Siyasi birliği mevcut olmayan Arabistan’da kabile yaşantısı hakimdir .
Mekke: İslam öncesi Kabe= Beyt’ ullah ( Allah’ın evi ) mukaddes sayılırdı . Arabistan’ın en mühim yerleşim ve ticaret merkezi Mekke’dir. Mekke’de ” Dar’ ün Nedve ” olarak bilinen bir danışma heyeti idaresi konusunda hükümler alırdı. Egemen kabile Kureyş idi . Kabe’nin durumundan Kureyş sorumlu idi .
Medine: Halkı genellikle Yahudi ve Hıristiyanlardan oluşurdu . Tarıma elverişliydi . Hıristiyan – Yahudi rekabeti ve çatışması vardı .


Gelen Aramalar:

islam öncesi arabistan siyasi durum, islamiyetin doğuşu sırasında arap yarımadasının genel durumu, risalet oncesi arabistanin siyasi durumu

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir