İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Sosyal Ve Ekonomik Hayat

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

Arap Yarımadası’nda Sosyal ve İktisadi Hayat:

? Sami ırkına mensup olan Arapların çoğu göçebeydi. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.
? Bedeviler, at, deve, koyun, keçi besler, otlak bulmak için yer değiştirirlerdi .
? Hicaz – Yemen bölgelerinde şehirlerde yaşayanlara “Medeni” denirdi .
? Mekke’de Kabe’nin olması dini haysiyet kazandırırdı. Ticarette Mekkelilerin elindeydi. Tüccarlar, doğudan iştirak eden malları, kervanlarıyla, Mısır, Filistin, Suriye’ye götürür ve satarlardı. 3 aylarda Ukaz Panayırı düzenlenirdi.
? Medine’de tarıma elverişli yerler vardı. Evs ve Hazres kabileleri çiftçilik yapardı .
? Kabileler, otlaklara ve su kaynaklarına elde etmek soylarının üstünlüğünü kanıtlamak adına birbirleriyle savaşırlardı .
? Çok eşlilik hakimdi. Kadınların bir önemi yoktu.

Arap Yarımadası’nda Bilim, Edebiyat, Sanat:

? Araplarda edebiyat yaygındı. Şiir ve hitabet sanatı gelişmiştir. Ukaz Panayırında şiir yarışmaları düzenlenir, kazanan şiir Kabe’nin duvarına asılırdı.
? Modern bağlamda bilim yoktu. Kabilecilik rekabeti Şecere ( ırk bilim ) doğmasına neden oldu.
? Cahillik hakimdi. İslam öncesi döneme “Cahiliye Devri” denilir.


Gelen Aramalar:

medeni ve bedevi ne demektir

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir