İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Sosyal Ve Ekonomik Hayat

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

Arap Yarımadası’nda Sosyal ve İktisadi Hayat:

? Sami ırkına mensup olan Arapların çoğu göçebeydi. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.
? Bedeviler, at, deve, koyun, keçi besler, otlak bulmak için yer değiştirirlerdi .
? Hicaz – Yemen bölgelerinde şehirlerde yaşayanlara “Medeni” denirdi .
? Mekke’de Kabe’nin olması dini haysiyet kazandırırdı. Ticarette Mekkelilerin elindeydi. Tüccarlar, doğudan iştirak eden malları, kervanlarıyla, Mısır, Filistin, Suriye’ye götürür ve satarlardı. 3 aylarda Ukaz Panayırı düzenlenirdi.
? Medine’de tarıma elverişli yerler vardı. Evs ve Hazres kabileleri çiftçilik yapardı .
? Kabileler, otlaklara ve su kaynaklarına elde etmek soylarının üstünlüğünü kanıtlamak adına birbirleriyle savaşırlardı .
? Çok eşlilik hakimdi. Kadınların bir önemi yoktu.

Arap Yarımadası’nda Bilim, Edebiyat, Sanat:

? Araplarda edebiyat yaygındı. Şiir ve hitabet sanatı gelişmiştir. Ukaz Panayırında şiir yarışmaları düzenlenir, kazanan şiir Kabe’nin duvarına asılırdı.
? Modern bağlamda bilim yoktu. Kabilecilik rekabeti Şecere ( ırk bilim ) doğmasına neden oldu.
? Cahillik hakimdi. İslam öncesi döneme “Cahiliye Devri” denilir.


Gelen Aramalar:

bedevi tarihte nedir, bedevi ve medeni, bedevi ve medeni ne demek, Bedevi ve medeni nedir, bedevi ve medevi araplar ne ile ugrasmislardir

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir