Türk-İslam Dönemine Ait Eserler, Yazarları ve Özellikleri

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Karahanlılar dahilinde ki “Karahanlılar Devri Edebiyat Konu Anlatımı“nı aşağıdan okuyabilirsiniz.

İlk Türk-İslam Devletleri Döneminde Edebiyat

Karahanlılarda halk, ordu ve hanedan ailesi Türkçe konuşurdu. Bu Türkçeye Hakaniye Lehçesi adı verildi. Büyük Selçuklularda saray ve bilim dili Arapça,edebiyatta ise Farsça kullanılmıştır.

Karahanlılar eski Türk sözlü edebiyatı gelenekleri sürdürüldü. Karahanlılardan günümüze “SATUK BUĞRA HAN DESTANI” kalmıştır.

Karahanlılar döneminde 11. asırdan itibaren yazılı edebiyat alanında önemli eserler verilmeye başlandı.

Türk-İslam dönemine ait yazarların karşısındaki boşluklara, eserlerini ve eserlerinin özelliğini yazınız.

1- Kutadgu Bilig: Karahanlılar zamanında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. İyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı kitap, Türk-İslam edebiyatının ilk yazılı örneğidir.

2- Divan-ı Lügati’t-Türk: Karahanlılar devrinde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Ansiklopedik sözlük niteliğindedir. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türk dilinin güzelliğini anlatmak için yazılmıştır.

3- Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Eserde dini ve ahlaki öğütler verilmiştir. İslamiyetin Türkler arasında yayılması amaçlanmıştır. İlk Türk tasavvuf kitabıdır.

4- Atabetü’l-Hakayık: Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser, ahlaki değerleri anlatan, eğitici bir eserdir.

Ayrıca Selçuklular döneminde yazılan Nizamülmülk’ün “Siyasetname” adlı eseri ve Gazneliler devrinde yazılan Firdevsi’nin eseri “Şehname” önemli edebiyat ürünleridir.


Gelen Aramalar:

hazerm döneminde kalan edebiyat eserler, ilk türk islam eserleri yazarları, türk islam devletinin ilk yazılı eseri, türk devletinin ilk yazılı eseri, ilk türk islam devletindeki eserler nelerdir

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Eyyubiler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Eyyûbiler Devleti (1174 – 1250) Fatımî Devleti’nin Haçlı Seferleri karşısında zayıflamasıyla Mısır’da iç karışıklıklar artmıştır. ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir