Büyük Selçuklularda Bilim ve Sanat Kısa Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Büyük Selçuklu Devletinde Devlet Teşkilatı dahilinde ki “Büyük Selçuklu Devletinde Bilim ve Sanat Konu Anlatımı“nı aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bu konu aynı zamanda Tarih 3 dersi içeriğinde yer alan 2 farklı üniteyide kapsamaktadır. Bunlar TÜRKLERDE EĞİTİM ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE EĞİTİM konusu ve TÜRKLERDE SANAT ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SANAT konusudur.

SELÇUKLULARDA KÜLTÜR VE MEDENİYET

Selçulularda Bilim

Müslüman Türk devletleri bilim ve kültür alanında pek çok ilim adamı yetiştirmiştir. Bu gelişmelerde hükümdarların alimleri koruması ve desteklemesi önemli olmuştur. Bugünkü üniversite seviyesinde olan medreselerde eğitim parasız yapılırdı. Bu medreselerin ilki Alparslan devrinde büyük vezir Nizam’ül-mülk tarafından Bağdat’ta açılan “NİZAMİYE MEDRESESİ” dir. Önemli bilim adamlarından bazıları şunlardır:  Farabi, İbn-i Sina (En önemli eseri: El-Kanun Fi’t Tıp), Biruni, Ömer Hayyam, Harezmi, Gazalidir.

Selçulularda Sanat

Türk-İslam devletlerinde sanat eserleri halka hizmet etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla yapılan camiler, saraylar, hanlar, hamamlar, çeşmeler, kışla binaları, kervansaraylar, köprüler, hastaneler sayesinde mimari gelişmiştir. Büyük Selçuklular’ın İslam mimarisine getirdikleri en önemli yenilik “KÜMBET” denen türbelerdir.
Mimariden başka halı, kilim dokumacılığı, maden işlemeciliği, hat, çinicilik, seramik, cilt ve minyatür gibi sanat dalları da gelişmiştir.


Gelen Aramalar:

selçuklularda minyatür kısa bilgi, türkiye selçukluların bilim hayatı kısaca

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir