Feodalite Rejiminin Özellikleri Kısaca

Feodalite Rejiminin Özellikleri

– Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. Derebeylik yönetimi, IX. Yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Orta Çağ boyunca devam etmiştir.

– Toprakların mülkiyeti soylulara aittir. Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır.

Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri için tıklayınız.


Gelen Aramalar:

Feodalite rejimi kisaca

Tavsiye Konular

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

3. Murat Dönemi III.Murat 1574’te II.Selim’in ölümü üzerine cülus etti. 1579’a kadar Sokullu Mehmet Paşa ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir