Feodalitenin Zayıflamasında Coğrafi Keşiflerin Etkisi

Feodalitenin Zayıflamasında Coğrafi Keşiflerin Etkisi

Coğrafi keşifler başladığında Avrupa’dan keşfedilen yerlere göçler başladı. Bu göçler neticesinde 2 sınıf güç kazandı. Krallar ve burjuvalar. Krallar elde ettikleri güç ile feodaliteyi zayıflattılar. Bu zayıflatma siyasi ve askeri güçlerinin yanında özellikle ekonomik değişim ile gerçekleşti.

Keşfedilen yerlerde bulunan değerli madenler Avrupa’ya akıtıldı. Zenginlik ölçüsü toprak olmaktan çıktı ve değerli madenler oldu. Merkantilist ekonomi denilen bu model feodalitenin sonunu getirdi.


Gelen Aramalar:

haçlı seferleri ve cografi kesiflerin feodalitrnin zayiflamasindaki etkisi nedir, coğrafi keşifler derebeylik leri nasıl etkileri, coğrafi keşiflerin etkileri

Tavsiye Konular

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

3. Murat Dönemi III.Murat 1574’te II.Selim’in ölümü üzerine cülus etti. 1579’a kadar Sokullu Mehmet Paşa ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir