Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Almanya

2

Savaş Öncesindeki Gelişmeler Almanya konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Almanya 1929 dünya ekonomik krizi sonraı Almanya’da Hitler, yönetimi ele geçirdi. Hitler Almanyasının dış politikada ki üç temel hedefi: 1. Versay Antlaşması’nı geçersiz kılmak 2. Almanya dışında, Almanların yaşadıkları ...

Devamını Oku

Birinci Dünya Savaşı’nın Yeni Bir Savaşa Yol Açan Sonuçları

2

II. Dünya Savaşının Nedenleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. İkinci Dünya Savaşının Nedenlerini Maddeler Halinde okumak için lütfen tıklayınız. – İtilaf güçlerinin savaştan sonra kurdukları devlet­lerde milli devlet yapısına dikkat etmemeleri (Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yugos­lavya ve Çekoslovakya’nın çok uluslu olması) ...

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde

2

II. Dünya Savaşının Nedenleri konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞININ GENEL NEDENLERİ – Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barışı ko­ruma antlaşmalarının yetersiz kalması – 1929 Ekonomik Krizi’nin dünya devletleri üzerin­deki etkisi – Ekonomik kriz sonrası aşırı milliyetçi ekonomik politikaların yaygınlaşması ...

Devamını Oku

Meiji Restorasyonu Hakkında Kısa Bilgi

Meiji Restorasyonu 1867’de Japon İmparatoru olan Mutsuhito, Batı tarzı yenilikler yapılması fikrini desteklemiş be böylece ülkede Meiji Restorasyonu denilen bir reform dönemi başlamıştır. Bu restorasyon kapsamında, a) Feodal düzenin yıkılması ve Batı tarzı hükümetin kurulmuş b) İlköğretim zorunlu hale getirilmiş c) Prusya-Alman modeline dayalı bir anayasanın oluşturulmuş d) Ağır sanayi, demir-çelik ve gemi yapımcılığının geliştirilmiş e) Takvimin değiştirilmiştir.   Gelen ...

Devamını Oku

1929 Dünya Ekonomik Krizi Kısa Özet Bilgi

1929 Dünya Ekonomik Krizi – Kara Perşembe ABD, I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde etkinlik kazanmıştı. Bu sırada ülkede otomobil, elektrik gibi yeni endüstri dalları gelişmeye başlamış ve bu dallara olan talep borsayı yapay olarak yükseltmiştir. Savaş zamanında verdiği borçlardan doğan alacaklarını tahsil edememesi ABD ekonomisini sıkıntıya sokarken, şirketler birleşerek tekeller oluşturmuşlardır. 3 Ekim 1929’a gelindiğinde borsada yükseliş durmuş, birçok ...

Devamını Oku

Körfez Savaşları Kısa Özet

ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER Körfez Savaşları İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüş ve Irak büyük borca girmişti. Saddam’ın diğer ülkelere ve kredi kurumlarına toplam borcu 80 milyar doları bulmuştu. Saddam Hüseyin, Batı ülkelerinden yeniden para isteğinde bulundu. Aldığı kredileri ileride yakıt maliyetleri yükselince ödeyecekti. İran-Irak savaşında bu ülkelerin petrol imalatı azalınca Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri petrol üretim miktarlarını arttırmış ...

Devamını Oku

Kıbrıs Meselesi Kısa Özet

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Yumuşama Dönemi ve Sonrası ünitesi dahilinde bulunan TÜRK DIŞ POLİTİKASI başlığı altında bulunan Türk-Yunan İlişkileri konusu alt başlığı olan Kıbrıs Meselesi konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz Kıbrıs Meselesi –  Kıbrıs adası, 1571 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. – 1878 yılında Berlin Antlaşması’nın ardından adanın idaresi İngiltere’ye bırakıldı. – İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde Kıbrıslı Rumlar adayı Yunanistan’a bağlamak ...

Devamını Oku

Afganistan Tarihi Kısa Özet

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Yumuşama Dönemi ve Sonrası ünitesi dahilinde yer alan Afganistan’ın SSCB Tarafından İşgali konusu ile ilgili daha detaylı konu anlatımı için tıklayınız. Afganistan Tarihi ve Sovyet İşgali – Afganistan’da feodal bir yapı ve kabile hayatına dayalı bir yaşamsal mimari vardı. – Çarlık Rusyasının Asya’da yayılması İngiltere’yi endişelendirdi. İngiltere, Rusya’nın Afganistan’a yayılmasını önlemek ve Hindistan sömürgesinin kuzeyindeki hududunu garanti ...

Devamını Oku

Keşmir Meselesi Kısa Özet

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Yumuşama Dönemi ve Sonrası ünitesi dahilinde yer alan Keşmir Meselesi konusu ile ilgili daha detaylı konu anlatımı için tıklayınız. Keşmir Meselesi Bugünki Hindistan ve Pakistan’ın yer aldığı bölge XVIII. asırda İngiltere’nin sömürgesi altına girdi. İngiltere’ye karşın mukavemet XVIII. asırda başladı ve 1917 yılında Mahatma Gandi’nin meydana çıkmasıyla hızlandı. 1940 senesinde müstakil Pakistan Devleti’nin oluşturulması kararlaştırıldı. Bu ...

Devamını Oku

Filistin Sorunu ve Arap İsrail Savaşları Kısa Özet

Filistin Sorunu ve Arap İsrail Savaşları – Filistin bölgesi Yahudilerin mukaddes topağıdır. Başka Bir Deyişle Hz.Musa’ya Tevrat’ta vaat edilen topraklardır ( Arz -ı Mevud). Yahudiler M.Ö. Filistin’den sürüldüler ve dünyaya yayıldılar. – Osmanlı sultanı II. Abdülhamit Han’dan Filistin bölgesini satın almak talep ettiler. Abdülhamit kabul etmedi. – 1920’de Yahudiler Filistin’den bir miktar arazi alıp bölgeye yerleştiler. – İkinci Dünya Savaşı’nın ...

Devamını Oku