Akdeniz Paktı Kısa Özet

Akdeniz Paktı

Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Tarihi: 1936

Akdeniz Paktı’na Üye Devletler: Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya arasında yapıldı.

Akdeniz Paktı’nın Diğer Adı: Akdeniz İttifakı

Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Nedeni: İtalya’nın saldırılarına karşı birlikte hareket etme amacıyla kurulmuştur. Tıklayınız.

Akdeniz Paktı’nın Önemi: Türkiye’nin dış siyasetinde bir dönüm noktasıdır. İtalya tehlikesine karşı Türkiye, İngiltere’ye yaklaşmıştır.

NOT: İtalya 1936 yılında Habeşistan’ı işgal etti. Bu durumu sömürgelerine giden yol açısından tehdit gören İngiltere, Milletler Cemiyeti‘nden İtalya’ya karşı yaptırım kararı çıkarttı. Bu durum karşısında İtalya, yaptırımlara katılan tüm devletleri tehdit etmeye başladı. İngiltere, Fransa’yla anlaşarak bir İtalyan saldırısı karşı İspanya, Yu­goslavya, Yunanistan ve Türkiye’ye garanti verdi. İspanya bunu redderken Türkiye ve diğer devletler bu garan­tiyi kabul etti. Bu üç devlet de İngiltere’ye garanti verdi. Bu garanti sistemine Akdeniz Paktı adı verildi.

 


Gelen Aramalar:

akdeniz paktı

Tavsiye Konular

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Sadabat Paktı Özet

Sadabat Paktı Sadabat Paktı’nın Kuruluş Tarihi: 8 Temmuz 1937 Sadabat Paktı’na Katılan Devletler: Türkiye öncülüğünde, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir