Milletler Cemiyeti Özet

Milletler Cemiyeti

Milletler Cemiyeti’nin Diğer Adı: Cemiyet-i Akvam

Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Tarihi: 10 Ocak 1920 (Versay Barış Antlaşması‘nın yürürlüğe girmesiyle)

Milletler Cemiyeti Fikrinin Ortaya Çıkışı: Wilson İlkeleri’nde ABD başkanı W. Wilson tarafından ortaya atılmıştır.

Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Kararı: Paris Barış Konfreansı‘nda alınmıştır.

Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Amacı: Uluslararası barış ve güveni sağlamak ve devam ettirmek

ABD Milletler Cemiyeti’ne Neden Üye Olmadı: Wilson İlkeleri’ne savaş sonrası uyulmadığından yalnızlık politikasına dönüş yapmıştır

Milletler Cemiyeti’nin Başarısız Olma Nedenleri: ABD’nin üye olmaması, büyük devletlerin (özellikle İngiltere’nin) kuklası konumuna düşmesi, bir taraftan insan haklarını savunurken diğer taraftan manda sisteminin garantörü olması, savaş önleyici yaptırımların yetersizliği, oy birliği prensibi ile çalışması,

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Oluşu: Tıklayınız.

Milletler Cemiyeti’nin Dağılma Tarihi: 18 Nisan 1946


Tavsiye Konular

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali Lenin, Stalin Döneminde Rusya Ekonomi Yönetim Alanında Yapılan Yenilikler