Tag Archives: gazne devletinin yıkılma sebepleri

Gaznelilerin Yıkılmasında Etkili Olan Faktörler

türk-islam devletleri

Gaznelilerin Yıkılmasında Etkili Olan Faktörler 1- Dandanakan Savaşı, 2- Sultan Mahmut’tan sonra başa geçen hükümdarların dirayetsizliği 3- Geniş bir coğrafi bölgeye hükmetmeleri, 4- Bu bölgelerde farklı etnik kökenden olan bir çok milletin bulunması (Afgan, Hint, Fars, Arap, Türk), 5- Bu milletler arasında sosyal ve kültürel birliğin oluşturulmaması, 6- Ordu içerisinde farklı milletlere ait askerlerin bulunması yüzünden sık sık çıkan ayaklanmalar

Devamını Oku