Tag Archives: Hz Ömer Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları

Hz Ömer Döneminde Yaşanan Gelişmeler Maddeler Halinde

islam tarihi

Hz. Ömer Dönemi(634-644) Hz. Ebubekir’den sonra halife seçilen Hz. Ömer doğruluğu adaleti ve cesaretiyle tanınmıştır. Döneminde İslam Devleti idari, askeri, adli ve mali alanlarda örgütlenmiştir. Hz. Ömer döneminde Müslümanlar fetih hareketlerini devam ettirmişlerdir. Hz. Ömer dönemindeki siyasal gelişmeler şunlardır: Ebubekir zamanında Suriye’ye gönderilen ordu Yermük Savaşı’nı kazanmış böylece Suriye’nin fetih için önemli bir adım atılmıştır. Hz. Ömer zamanında Suriye fetihine …

Devamını Oku

Hz Ömer Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları

Hz Ömer Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları Yönetim Alanında Teşkilatlanma ?Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak valilik sistemi kuruldu . Hukuk Alanında Teşkilatlanma ?Adli sistem kurularak mahkemeler oluşturuldu ve illere kadılar tayin edildi. Askeri Alanda Teşkilatlanma ?Düzenli ordular ve ordugâhlar kuruldu . ?Askerî ikta sisteminin temelleri atılarak fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açıldı. ?Askerî posta teşkilatı kuruldu . Ekonomik Alanda Teşkilatlanma ?Vergiler sistemli hâle getirildi. ?İslam …

Devamını Oku