Tag Archives: Nizam-ı Cedid Nedir

Nizam-ı Cedid Nedir Kısaca Bilgi

XVIII

Nizam-ı Cedid Nedir Sözlük Anlamı Kısaca Bilgi Nizam-ı Cedit iki manada kullanılır: Birincisi, Nizam-ı Cedit’in sözlük anlamı “Yeni Düzen“dir.  Üçüncü Selim döneminde­ki bütün yenilikleri kapsar. İkincisi, Üçüncü Selim zamanında oluşturulan Avrupa tarzında eğitim ya­pan orduya verilen addır. Bu ordu, yeniçerilerden çekinildiği için İstanbul dışında, Kütahya ve Karaman’da eğitim yapmıştır. Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit Hazînesi de ku­rulmuştur.

Devamını Oku