Tag Archives: sanayi alanında yapılan inkılaplar nelerdir

Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Ülkemizde hemen hemen tüm sanayi kuruluşları yabancıya aitti ve eski modeldi.  Ayrıca yetersizdi.  Türkiye Cumhuriyeti bir yandan yabancıların elindeki bu sanayi kuruluşlarını satın alacak,  diğer yandan da hızla modern çağlı yakalayacak çalışmalar yapmak zorundaydı. Bu alanda yapılan bazı çalışmalar şunlardır 1926’da Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. Bu kanunun amacı özel sektörü …

Devamını Oku