Genel

Tesbihin Türk Kültüründeki Yeri

Tesbihin Türk Kültüründeki Yeri

Tesbih, çok eski zamanlardan beri kullanılan bir aksesuardır. Osmanlı Devleti’nde tesbih kültürünün el işçiliği ile birlikte zirvelere taşındığı açıkça görünmektedir. Osmanlı Devleti sanat alanında çok gelişmiş ve dünya üzerinde büyük sanatçıların da yetiştiği güçlü bir devletti. Bu sanat alanında gelişmişliğini tesbih yapımında da göstermiştir. Tesbihin, ibadette büyük bir yeri olduğu için de çok önemsenmiş ve her türden tesbih malzemeleri kullanılarak …

Devamını Oku

Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri Kısaca

türk-islam devletleri

Büyük Selçuklularda Divanlar ve Görevleri Divan-ı İstifa Devletin malî işlerini yürütmekle görevliydi. Vergilerin toplanması ve harcamaların takibinden bu divan sorumluydu. Divan-ı İstifaya başkanlık yapan kişiye “müstevfi” denirdi. Divan-ı Arz Görevleri hassa askerlerinin maaşlarını ödemek ve ordunun her türlü ihtiyacını karşılamaktı. Bu divanın başkanına “arız” denirdi. Divan-ı İşraf Görevi devletin malî ve idari işlerinin doğru yürütülüp yürütülmediğini denetlemekti. Divan-ı İşrafa “müşrif” …

Devamını Oku

Göktanrı İnancı İle İslam Dini Arasındaki Benzerlikler

türk-islam devletleri

İslamiyet ile eski Türk inanışı arasında ki benzerlikler ile ilgili tablo Gök Tanrı İnancı İslamiyet • Gök Tanrı’ya inanılırdı. • Tek Allah inancı vardır. • Türk töresince hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaktı. • İslam’a göre hırsızlık, yalan söylemek günah sayılır. Güzel ahlak övülür. • Öldükten sonraki hayata inanılırdı. • “Yapılan her iyilik ve kötülüğün karşılığı öldükten sonra görülür (cennet ve cehennem).” …

Devamını Oku

Frigyalılar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Frigyalılar Frigler, Ege göçleri sırasında Anadolu’ya gelerek M.Ö. 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular. Frigler Kral Midas döneminde bütün Orta Anadolu’ya hakim olmuşlardır. Lidyalılar ve Asurlularla ilişki kuran Frigyalılar, Kafkaslardan gelen Kimmerlerin egemenliği altına girmişlerdir. Bir aralık Lidyalıların hakimiyetinde yaşayan Frigyalılara Persler son vermişlerdir.

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset konu anlatımı için tıklayınız. Demokrat Parti, devletçi ekonomik modeline karşı liberal bir ekonomik düzeni savunmuştu. 1949’de “7 Eylül Kararları” ile Türk lirası, ABD doları karşısında %50 değer kaybına (1 ABD doları = 280 kuruş) uğratıldı. Böylece itha­lat kolaylaştırıldı. Bankaların altın satmalarına izin verildi. Liberal serbest pazar ekonomisine geçişin ilk adımları …

Devamını Oku


] }