Tag Archives: 1. ahmet dönemi olayları

Medine Sözleşmesinin Önemi

Medine Sözleşmesinin Önemi

Bu yazımızda 622 yılında Peygamber efendimizin Medine’de yaşayan Yahudiler ile yaptığı Medine Sözleşmesinin Önemi üzerinde duracağız. 622 yılında Hicret gerçekleştiğinde Medine’de; • Muhacir ve ensardan meydana gelen Müslümanlar• Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza’dan meydana gelen Yahudiler• Henüz Müslüman olmamış Araplar ve sayıları az olan Hristiyanlar bulunmaktaydı. Hz. Muhammed, Medine’de yaşayan Yahudilerle Medine Sözleşmesi‘ni imzaladı. Medine Sözleşmesine göre; Medine …

Devamını Oku

I. Ahmet Dönemi Konu Anlatımı

I. Ahmet Dönemi ( 1603 – 1617 ) III. Mehmet’in vefatının ardından  I. Ahmet 14 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. I.Ahmet, kardeş katline son vererek “Ekber” ve ” Erşed” (hanedan mensuplarının yaşça en kocaman ve en olgunun başa geçmesi) kuralını getirdi. Bundan sonra şehzadeler, sancağa gönderilmeyip sarayda yaşadılar ve tahta geçme sıralarını beklediler. Bu vaziyet şehzadelerin hükümet idaresinde haber ve deneyim kazanmalarını …

Devamını Oku