Tag Archives: abbasi sınırları içinde kurulan devletler

Tevaif-i Mülk Devletleri Nedir?

Tevaif-i Mülk Devletleri Nedir?

Abbasi Devleti‘nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ile illere gönderilen valilerin (Emir’ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülk Devletleri denir. DİKKAT: Abbasiler döneminde, Endülüs Emevileri sonrası İspanya’da, Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’da görülmüş olan siyasi parçalanmışlığa Tevaif-i Mülk denir. Mısır’da Kurulanlarİran’da Kurulanlar Kuzey Afrika’da KurulanlarTolunoğulları (Mısır’da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) Tahiriler (821-873)Ağlebiler İhşitler (Akşitler) …

Devamını Oku