Tag Archives: Abbasilerin Dağılması

Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması

islam tarihi

Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması 850 yılından sonra Abbasi Devleti yavaş yavaş merkezi otoritesini kaybetmeye başladı. Bu dönemde eyaletlerdeki askeri valiler (Emir’ül Ümera) bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Bu devletlere Tevaif-i Mülk devletleri denir. Böylece Abbasilerin siyasi sınırları gün geçtikçe daralmıştır. Abbasilerden ayrılan devletler; Horasan’da               : Samanoğulları Kuzey   Afrika’da      : İdrisler ve Ağlebiler İran’da                      : Tahiriler, Saffariler, ve Büveyhoğulları Mısır’da                    : Tolunoğulları, …

Devamını Oku