Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması

Abbasilerin Dağılması ve Yeni Devletlerin Kurulması

850 yılından sonra Abbasi Devleti yavaş yavaş merkezi otoritesini kaybetmeye başladı. Bu dönemde eyaletlerdeki askeri valiler (Emir’ül Ümera) bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Bu devletlere Tevaif-i Mülk devletleri denir. Böylece Abbasilerin siyasi sınırları gün geçtikçe daralmıştır.
Abbasilerden ayrılan devletler;
Horasan’da               : Samanoğulları
Kuzey   Afrika’da      : İdrisler ve Ağlebiler
İran’da                      : Tahiriler, Saffariler, ve Büveyhoğulları
Mısır’da                    : Tolunoğulları, Akşitler ve Fatımiler
İspanya’da:               :  Endülüs Emevileri*

* Abbasiler Endülüs’e hiç hakim olamamışlardır.

* Kalın yazılanlar Türk devletidir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir