Abbasi Devleti’nin Yıkılışı Kısa Özet

Abbasi Devleti’nin Yıkılışı Kısa Özet

Abbasi Devleti’nin Yıkılışı

Abbasi halifeleri Büveyhilerin 945 te Bağdat’ı ele geçirmeleri ile siyasi ve askeri güçlerini yitirmişlerdir. Halifeler yanlızca dini lider haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1055’te Bağdat’a girerek halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Bu olaydan sonra Abbasi halifeleri Selçukluların himayesi altına girmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesi ile korumasız kalan Abbasiler, 1258’de doğudan gelen Moğolların istilasına uğramıştır. Moğollar, Bağdat’ı harabeye çevmiş ve Abbasi devletine son vermiştir. Bağdat’tan kaçabilen Abbasiler Mısır’da ki Memluklerin korumasına girmişlerdir. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim, hilafeti Abbasilerden devralmış, 3 mart 1924 te halifelik makamının kaldırılmasına kadar bu görev Osmanoğulları’nda kalmıştır.


Tavsiye Konular

Hudeybiye Antlaşmasının Sebebi, Maddeleri ve Önemi

Hudeybiye Antlaşması 628 yılında müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında imzalanmıştır. Hudeybiye Antlaşmasının Sebebi Hz. Muhammed’in ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir