Abbasilerin Özellikleri Maddeler Halinde

Abbasilerin Özellikleri Maddeler Halinde

Aşağıda ki yazıda Emeviler ve Abbasileri karşılaştırabilir. Benzerliklerini ve farklarını görebilirsiniz.

Abbasilerin Genel Özellikleri

– Abbasiler daha az fetih yapmışlardır. (Emevilere göre)
– Abbasiler, Emeviler gibi “mevali politikası” gütmemişlerdir. Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslamiyet’in daha fazla yayılmasını sağlamışlardır. Türkler ilk kez bu dönemde İslamiyet’i kitleler halinde benimsemişlerdir.
-Abbasiler Emevilere oranla bilim kültür alanında daha çok gelişme göstermişlerdir.
-Emeviler devrinde olduğu gibi Abbasiler zamanında da İstanbul kuşatılmış, fakat alınamamıştır(782).
-Abbasi halifeliği sırasında halifeliğe bağlı yeni devletler kurulmuştur.
-Abbasilerin denizciliğe önem vermemeleri ticari ve askeri alanda gelişmeleri engellemiştir.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir