Endülüs Emevi Devleti Özet

İçindekiler

ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756-1492)

Abbasilerin halifeliklerini ilan etmesinden altı yıl sonra Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya geçti. Buradaki Müslümanlar Abdurrahman’a bağlılıklarını bildirerek yeni bir devlet kurdular.

Endülüs Emevileri sınırıları genişletmek yerine bilim ve kültür alanında gelişmelere önem verdiler. Birçok kütüphane ve medrese inşaa ettiler. Başkent Kurtuba dünyanın en önemli ilim merkezlerinden biri oldu. İslam dünyasındaki eserler Endülüs’e taşındı. Avrupalı öğrenciler Endülüs Emevilerinin kurduğu medreselerde eğitim öğretim görmüştür. II. Hişam’dan sonra devlet “hacib” unvanı taşıyan yüksek devlet görevlilerinin eline geçti. Fakat zaman içinde iç karışıklıklar başlayarak ülkede isyanlar çıktı. Bu mücadeleler sırasında Hristiyanları yardıma çağıranlar oldu. Hristiyanlar Toledo’yu aldılar. Bunun üzerine Müslümanlar Kuzey Afrika’da kurulan Murabıtlardan yardım istediler. Murabıtlar, Hristiyanları yenilgiye uğratarak İspanya’da kendi hakimiyetlerini kurdular(1086-1147). Ardından Kuzey Afrika’da kurulan Muvahhidler, İspanya’da hakimiyeti ele geçirmişerdir.

Muvahhidlerin egemenliğinden sonra Müslümanlar Gırnata’da yani bir siyasi varlık olarak ortaya çıktılar. Ancak Beni Ahmer Devleti Hristiyan devletlerin baskısına fazla dayanamamış ve yıkılmıştır(1492).

Endülüs Emevi ve Beni Ahmer Devleti Kısa Bilgi

Endülüs Emevi Devleti ve Beni Ahmet Devleti Kısa Özet

Endülüs Emevi Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Endülüs Emevilerinin Bilim ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar

Endülüs Emevi Devleti Konu Anlatım Videosu

Endülüs Emevi Devleti Özet


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir