Abbasilerin En Parlak Dönemi Harun Reşid ve Oğulları

Abbasilerin En Parlak Dönemi Harun Reşid ve Oğulları

Abbasiler en parlak dönemini Harun Reşid‘in halifeliği sırasında yaşanmıştır. Bu dönemde halkın yaşam standardı yükselmiş, kültür ve mimari alanda çalışmalar yapılmıştır. Devrin en tanınmış hükümdarı Frank Kralı Şarlman ile yaptığı yazışmalar ve gönderdiği hediyelerin Avrupalılara hayret uyandırması, Harun Reşid’in dönemin en gözde hükümdarı haline gelmiştir.

Harun Reşid’in döneminde Bizans sınırında ”Avasım” şehirleri kuruldu. Anadolu’da Tarsus’tan doğu yönüne uzanan bir hat boyunca kurulan bu şehirlere Türkler yerleşmiştir.

Harun Reşid’in oğullarından Me’mun zamanında Türkler devlet kademelerinde ve orduda yer aldılar. Sadece Türkler için kurulan Samara şehri kısa bir süre devletin yönetim merkezi olmuştur.


Gelen Aramalar:

abbasi devletinin en paralk dönemi

Tavsiye Konular

Babek İsyanı Hakkında Bilgi

Abbasi Halifeleri Memun ve Mutasım dönemlerinde Azerbaycan’da 20 yıl süren dini ve siyasi içerikli Babek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir