Abbasilerin En Parlak Dönemi Harun Reşid ve Oğulları

Abbasilerin En Parlak Dönemi Harun Reşid ve Oğulları

Abbasiler en parlak dönemini Harun Reşid‘in halifeliği sırasında yaşanmıştır. Bu dönemde halkın yaşam standardı yükselmiş, kültür ve mimari alanda çalışmalar yapılmıştır. Devrin en tanınmış hükümdarı Frank Kralı Şarlman ile yaptığı yazışmalar ve gönderdiği hediyelerin Avrupalılara hayret uyandırması, Harun Reşid’in dönemin en gözde hükümdarı haline gelmiştir.

Harun Reşid’in döneminde Bizans sınırında ”Avasım” şehirleri kuruldu. Anadolu’da Tarsus’tan doğu yönüne uzanan bir hat boyunca kurulan bu şehirlere Türkler yerleşmiştir.

Harun Reşid’in oğullarından Me’mun zamanında Türkler devlet kademelerinde ve orduda yer aldılar. Sadece Türkler için kurulan Samara şehri kısa bir süre devletin yönetim merkezi olmuştur.


Tavsiye Konular

Elbistan Savaşı Özet

Memlük Sultanı Baybars’ın Moğollara karşı 2. zaferi Elbistan Savaşı Özet Elbistan Savaşı’nın Tarihi15 Nisan 1277 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir