Abbasi Devletinin Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

İçindekiler

Abbasi Devleti’nin Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

ABBASİLER DEVLETİ (750-1258)

Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas’ın soyundan gelen kişiler Emeviler Devleti’ni yıkarak yönetimi ele geçirmişlerdir.

Abbasilerin ilk halifesi Ebul Abbas Abdullah zamanında;
751’de Çinlilerle Talas Savaşı yapılmıştı. Bu savaşta Türklerin Karluk, Yağma ve Çiğil boyları Abbasilere yardım etmiş, savaştan sonra da İslamiyeti kabul etmişlerdir
Emevi hanedanından Abdurrahman’a biat eden (bağlılık bildiren) Endülüs’teki Müslümanlar, Abbasi Devleti’nden ayrılarak ”Endülüs Emevi Devleti”ni kurmuşlardır.

Ebbul Abbas’ın ölümünden sonra halife olan Mansur Bağdat şehrini kurdurmuştur. Abbasiler döneminde eski Yunan ve Helen medeniyetlerine ait eserler tercüme edilmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir