Tag Archives: avrupa birliği organları hangileridir

Avrupa Birliği Organları Hakkında Bilgi

küreselleşen dünya

Avrupa Birliği Organları Avrupa Parlamentosu Parlamenterler, üye devletler arasından beş yılda bir seçilir. Üye ülkeler parlamentoya nüfusları oranında mil­letvekili gönderir. Genel kurul Strazburg’da dır. Avrupa Birliği Komisyonu Üye devletlerce atanan 20 üyeden oluşur. Yürütme organıdır. AB organlarının kararlarının usulüne göre uygulan­masını kontrol eder. Tarafların sorumluluklarını yerine getirip getirmedi­ğini denetler. Adalet Divanı AB’nin mahkemesidir. Üye devletler arasındaki ve AB kurumlan aleyhin­de …

Devamını Oku