Avrupa Birliği Organları Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Organları

Avrupa Parlamentosu

 • Parlamenterler, üye devletler arasından beş yılda bir seçilir.
 • Üye ülkeler parlamentoya nüfusları oranında mil­letvekili gönderir.
 • Genel kurul Strazburg’da dır.

Avrupa Birliği Komisyonu

 • Üye devletlerce atanan 20 üyeden oluşur.
 • Yürütme organıdır.
 • AB organlarının kararlarının usulüne göre uygulan­masını kontrol eder.
 • Tarafların sorumluluklarını yerine getirip getirmedi­ğini denetler.

Adalet Divanı

 • AB’nin mahkemesidir.
 • Üye devletler arasındaki ve AB kurumlan aleyhin­de açılan davalara bakar.

Sayıştay

 • Gelir ve harcamaları inceler.

Avrupa Konseyi

 • Üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarından oluşur.
 • Brüksel merkezlidir.
 • Yeni üyelerin katılımına onay verir.

Türkiye’nin AB’ye girişinde, Avrupa Konseyi’nin kararı çok önemli yer tutmaktadır.

Ekonomik ve Sosyal Komite

 • Ekonomik ve sosyal hayatın farklı kesimlerinden temsilciler ve tüketicilerden oluşur
 • Danışma organıdır, görüş bildirir.

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir