Küresel Sorunlar Yetersiz Beslenme ve Açlık

Küresel Sorunlar

Yetersiz Beslenme ve Açlık

Hızlı nüfus artışı, geri kalmış ülkelerde tarıma uygun alanların sınırlı olması neticesinde açlık tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur

Dünya’da devletlerarasında gelir düzeyinin çok farklı olmasından dolayı Afrika ve Asya kıtalarının bazı bölgelerindeki insanların beslenme ihtiyacı karşılanamamıştır

Açlıkla Mücadele Eden Uluslararası Örgütler

O Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

O Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

O Dünya Gıda Programı (WFP)

O BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

O Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)

Açlık sorunun çözümünde en önemli yollardan biri biyoteknolojidir. Bu yolla sınırlı tarım arazilerinden maksimum ürün elde edilebilir.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar

İçindekiler1 1980 Sonrası Türkiye1.1 Toplumsal Sorunlar1.1.1 17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar 1980 Sonrası …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir