Küresel Sorunlar Çevre Kirliliği

KÜRESEL SORUNLAR

Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

  • Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirle­tilmesi
  • Tarımda kullanılan gübreler ve atıklar
  • Sanayileşme sonrası oluşan kirlilik
  • Hızlı nüfus artışı ve gerekli yatırımların yapılmama­sı, fosil yakıt kullanımının yaygınlaşması
  • Nükleer atıklann toprağa gömülerek saklanması
  • Nükleer santrallerde meydana gelen kazalar

Çernobil Faciası

Ukrayna’nın Kiev şehrinde 1986 yılında nükleer sant­ralde meydana gelen kaza sonrası atmosfere yoğun miktarda radyasyon yayılmıştır. Radyasyondan bölge­deki birçok ülke etkilenmiş, özellikle Türkiye’nin Kara­deniz bölgesindeki tanmsal üretimde etkisi görülmüş ve kanser hastalığının yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Çevre Kirliliğinin Sonuçları

  • Çok sayıda canlı türü yok olmuştur.
  • Bazı hastalıklar yaygınlaşmıştır.
  • Dünya’nın bazı bölgelerinde açlık tehlikesinin ya­şanmasına ortam hazırlamıştır.
  • Şehirlerdeki kirlilik, sağlık sorunlarına ve iş verimi­nin azalmasına yol açmıştır.

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar

1980 Sonrası Türkiye Toplumsal Sorunlar 17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar Türkiye’de 17 Ağustos ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir