Küresel Sorunlar Çevre Kirliliği

İçindekiler

KÜRESEL SORUNLAR

Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

  • Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirle­tilmesi
  • Tarımda kullanılan gübreler ve atıklar
  • Sanayileşme sonrası oluşan kirlilik
  • Hızlı nüfus artışı ve gerekli yatırımların yapılmama­sı, fosil yakıt kullanımının yaygınlaşması
  • Nükleer atıklann toprağa gömülerek saklanması
  • Nükleer santrallerde meydana gelen kazalar

Çernobil Faciası

Ukrayna’nın Kiev şehrinde 1986 yılında nükleer sant­ralde meydana gelen kaza sonrası atmosfere yoğun miktarda radyasyon yayılmıştır. Radyasyondan bölge­deki birçok ülke etkilenmiş, özellikle Türkiye’nin Kara­deniz bölgesindeki tanmsal üretimde etkisi görülmüş ve kanser hastalığının yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Çevre Kirliliğinin Sonuçları

  • Çok sayıda canlı türü yok olmuştur.
  • Bazı hastalıklar yaygınlaşmıştır.
  • Dünya’nın bazı bölgelerinde açlık tehlikesinin ya­şanmasına ortam hazırlamıştır.
  • Şehirlerdeki kirlilik, sağlık sorunlarına ve iş verimi­nin azalmasına yol açmıştır.

] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar

İçindekiler 1980 Sonrası Türkiye Toplumsal Sorunlar 17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar Türkiye’de 17 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir