Tag Archives: avrupa birliği organları kısa özet

Avrupa Birliği Organları Hakkında Bilgi

küreselleşen dünya

Avrupa Birliği Organları Avrupa Parlamentosu Parlamenterler, üye devletler arasından beş yılda bir seçilir. Üye ülkeler parlamentoya nüfusları oranında mil­letvekili gönderir. Genel kurul Strazburg’da dır. Avrupa Birliği Komisyonu Üye devletlerce atanan 20 üyeden oluşur. Yürütme organıdır. AB organlarının kararlarının usulüne göre uygulan­masını kontrol eder. Tarafların sorumluluklarını yerine getirip getirmedi­ğini denetler. Adalet Divanı AB’nin mahkemesidir. Üye devletler arasındaki ve AB kurumlan aleyhin­de …

Devamını Oku