Tag Archives: bedevi ve medeni

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Sosyal Ve Ekonomik Hayat

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu Arap Yarımadası’nda Sosyal ve İktisadi Hayat: ? Sami ırkına mensup olan Arapların çoğu göçebeydi. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi. ? Bedeviler, at, deve, koyun, keçi besler, otlak bulmak için yer değiştirirlerdi . ? Hicaz – Yemen bölgelerinde şehirlerde yaşayanlara “Medeni” denirdi . ? Mekke’de Kabe’nin olması dini haysiyet kazandırırdı. Ticarette Mekkelilerin elindeydi. Tüccarlar, doğudan iştirak eden malları, …

Devamını Oku