İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Sosyal Ve Ekonomik Hayat

İçindekiler

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

Arap Yarımadası’nda Sosyal ve İktisadi Hayat:

? Sami ırkına mensup olan Arapların çoğu göçebeydi. Göçebe Araplara “Bedevi” denirdi.
? Bedeviler, at, deve, koyun, keçi besler, otlak bulmak için yer değiştirirlerdi .
? Hicaz – Yemen bölgelerinde şehirlerde yaşayanlara “Medeni” denirdi .
? Mekke’de Kabe’nin olması dini haysiyet kazandırırdı. Ticarette Mekkelilerin elindeydi. Tüccarlar, doğudan iştirak eden malları, kervanlarıyla, Mısır, Filistin, Suriye’ye götürür ve satarlardı. 3 aylarda Ukaz Panayırı düzenlenirdi.
? Medine’de tarıma elverişli yerler vardı. Evs ve Hazres kabileleri çiftçilik yapardı .
? Kabileler, otlaklara ve su kaynaklarına elde etmek soylarının üstünlüğünü kanıtlamak adına birbirleriyle savaşırlardı .
? Çok eşlilik hakimdi. Kadınların bir önemi yoktu.

Arap Yarımadası’nda Bilim, Edebiyat, Sanat:

? Araplarda edebiyat yaygındı. Şiir ve hitabet sanatı gelişmiştir. Ukaz Panayırında şiir yarışmaları düzenlenir, kazanan şiir Kabe’nin duvarına asılırdı.
? Modern bağlamda bilim yoktu. Kabilecilik rekabeti Şecere ( ırk bilim ) doğmasına neden oldu.
? Cahillik hakimdi. İslam öncesi döneme “Cahiliye Devri” denilir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir