İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu Kısa Bilgi

İçindekiler

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

A) ASYA KITASININ DURUMU

1) BİZANS: Yakındoğu’da etkin olan Bizans; Hristiyanlığın Ortodoks mezhebindendir. Bizans kültürünün oluşumunda; Roma, Helen kültürlerinin ve Hristiyanlığın büyük hissesi vardır. Bizans; Suriye, Kudüs, Filistin, Mısır ve Anadolu’da politik bir nüfuza sahiptir. Bu bölgeler üstünde, Bizans, Sasanilerle rekabet halindedir. Ortadoğu da Bizans’a ilişkili hayatını sürdüren Hristiyanlar; bizzat mezhep ve kiliselerini kurmuşlardır. (Monofizit mezhebi)

2) SASANİLER: İran’da kuruldular. Zerdüştlük (Mecusilik) dinine inandılar.

3) II. KÖK TÜRKLER: İslâmiyet’in doğuşu esnasında Orta Asya’da yer alan siyasî kuvvet II. Kök Türk’ devletidi. Kök Tengri dinine inanırlar.

4) ÇİN: İslâmiyet’in doğuşu esnasında Çin’de üç farklı din egemendi: Konfüçyüslük, Tao ve Budistlik.

5) HİNDİSTAN: Etnik ve kültürel yönden farklılık gösteren bir ülke meydana gelen Hindistan pek çok dinin de çıkma yeridir. (Hinduizm, Veda ve Budistlik) Hindistan’da toplumsal sınıflaşmanın olması (kast) toplumsal ve siyasal birliğin kurulmasını da engellemiştir. Kast sisteminde bireyin bizzat kastını tercih etme hakkı yoktur.
Kast, benzer işle uğraşan, atadan miras olan hakları, görevleri ve ananeleri ile birbirine sımsıkı bağlanan vatandaşlar grubudur. Bireyin bizzat kastını tercih etme özgürlüğü yoktur. Doğuştan kast bellidir. Kısacası kast atadan gelen haklardır.

UYARI:
Tarihin en eski devirlerden beri Hindistan’da çeşitli ırk, nitelik , lisan ve kültürden vatandaşlar birlikte yaşamışlar ve bu yapılanmanın natürel sonucunda da Hindistan’da kültürel bir birliktelik sağlanamamıştır.

UYARI:
Tarih süresince çeşitli göçlere sahne meydana gelen Hindistan’da asla hakiki bir takım kurulamamış, buna bağlı olarak partner bir tarih de oluşmamıştır. ( Partner bir tarihîn ( ulusal ) oluşamamasının sebebinin , ulusal birliğin kurulamamış meydana gelmesine ilişkili meydana geldiği görülmüştür.)

6) JAPONYA: Japonyadaki dinsel yapılanmada Çin ve Hindistan’ın tesiri vardır. Japonya’da Konfüçyüsçülük, Tao ve Budistlik’in yakınında yerli din olarak Şintoizm dini de vardır.

B) AVRUPA KITASININ DURUMU

Avrupa’nın toplumsal, siyasal, uygun fiyat ve dinsel yapısında mühim değişime sokak açan gelişim kavimler göçü olmuştur.
* Galya’da (bugünkü Fransa’da) Franklar – Burguntlar.
* İspanya’da, Vizigotlar
* İtalya’da, Ostrogotlar
* Afrika’da da, Vandallar
* Balkanlarda ise Avarlar vardır.

Kavimler göçü Avrupa’da siyasi istikrarsızlığı sebep olmuş bu durumda derebeyler ve din adamları avantaj sağlamıştır. Katolik kilisesi tahakkümü vardır. Skolastik düşünce hakimdir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir