Tag Archives: inkılapçılık ilkesinin özellikleri

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı Türk ulusunu muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Aklı ve bilimi temel alır. Taklitçi değildir, ulaşılabilir ve gerçekçidir. BİR BAK DERİM: İnkılapçılık İlkesi Konu Anlatımı BU DA İŞİNE YARAR: İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Atatürk döneminde yapılan bütün inkılaplar aslında inkılapçılık ilkesi çerçevesinde yapılmıştır. İnkılapçılık İlkesinin Özelliklerinden en önemlileri şöyledir; Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni …

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesi Türkçeye Fransızcada kullanılan “revuleyşin” kelimesinin karşılığı olarak giren inkılap kelimesi, Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı değişmek, bir durumdan başka bir duruma dönmektir. İnkılap; çağın ihtiyaçlarını karşılamayan devlet yapısını ve yönetimi değiştirmek için halkın katılımıyla ülkede yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik yapının oluşturulmasıdır. Bu ilke ile Türk inkılabının oluşum ve gelişim safhalarının kavranması, benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. …

Devamını Oku