İnkılapçılık İlkesi

İnkılapçılık İlkesi

Türkçeye Fransızcada kullanılan “revuleyşin” kelimesinin karşılığı olarak giren inkılap kelimesi, Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı değişmek, bir durumdan başka bir duruma dönmektir.

İnkılap; çağın ihtiyaçlarını karşılamayan devlet yapısını ve yönetimi değiştirmek için halkın katılımıyla ülkede yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik yapının oluşturulmasıdır. Bu ilke ile Türk inkılabının oluşum ve gelişim safhalarının kavranması, benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Çağdaşlaşmanın en büyük engeli inkılapları dogmalaştırmak, ilkeleri yeni gelişmelere cevap vermez hale dönüştürmektir. İnkılapçılık Atatürkçülüğü, Türk inkılaplarına ve ilkelerini dogma (değişmez, kalıplaşmış) olmaktan kurtararak sürekliliğini ve gelişimini sağlamıştır.

İnkılapçılık İlkesi

  • Çağdaşlaşma ve Batılaşma inkılapçılığı bütünler.

“Artık duramayız, durmadan ileri gideceğiz. Millet açıkça bilmelidir, medeniyet öyle kuvvetli ateştir ki ona kayıtsız olanları yakar mahveder.”

Atatürk

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir